studentski portal Login
Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje
BRZI LINKOVI
BUDITE OBAVEŠTENI

Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće
ITS studentske novosti

STUDENTI O ITS-u
„Želeo sam da upišem školu čijim ću završetkom steći iskustvo i znanje da odmah započnem svoj posao i da radim. Pre ITS-a sam dve godine studirao na državnom fakultetu i razlika u načinu na koji se studentima pružaju znanja je kardinalno velika. Na ITS-u je studentu pruženo sve, na njemu je samo da uči i u tom slučaju ne postoji ni najmanja mogućnost da ne uspe. Još jednom bih ponovio: ovde stičem znanja koja su stvarno praktična i koja će mi veoma značiti. Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća.”

Pogledajte ostale utiske studenata>>>
MILOŠ ĐAKOVIĆ, DIPLOMAC

DR VALENTIN KULETO

Valentin Kuletodr Valentin Kuleto


Osnivač Visoke škole za informacione tehnologije i Srednje škole za informacione tehnologije, doktor ekonomskih nauka koji je iskustvo u oblasti upravljanja i menadžmenta stekao na vodećim položajima istaknutih firmi. Osnivač je i predsednik međunarodne kompanije za profesionalnu edukaciju, proizvodnju obrazovnog i poslovnog softvera LINK group. Osnovao je i Visoku škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, kao i Savremenu gimnaziju, a na Akademiji lepih umetnosti i multimedija obavlja funkciju dekana. Vodio je niz uspešnih edukativnih projekata i softverskih rešenja, kako za potrebe matične firme, tako i za potrebe klijenata.

Vodio je i uspešno realizovao veliki broj softverskih projekata korporativnog zahvata, kao i projekata poslovanja zasnovanog na Internetu, kao i implementacije softverskih rešenja u visokoškolskim ustanovama. Posebno se ističe njegova ideja široke primene e-marketinga, posebno u obrazovanju, jedinstvena u regionu.

Projektant je, idejni začetnik i vođa projekta realizacije nekoliko obrazovnih softverskih rešenja: prve domaće softverske platforme za učenje na daljinu: LINK Distance Learning System, informacionog sistema za visoko obrazovanje: Univerzitetskog informacionog sistema i softvera za testiranje i učenje: Testing and Learning System.

Osim toga, pod njegovim vođstvom su realizovana brojna poslovna softverska rešenja, od kojih izdvajamo sledeća - sistem za upravljanje ljudskim kapitalom: Human Resources Infromation System, softver za upravljanje portalima: Content Management System, generalni upravljački informacioni sistem za mala i srednja preduzeća: Business Information System itd.

Aktivnosti dr Kuleta u visokom obrazovanju prvenstveno su usmerene na promociju inženjerske struke kao važnog intelektualnog pokretača razvoja privrede i društva, kao i na neprestano poboljšanje kvaliteta nastave, istraživanja i razvoja, kako u okviru Visoke škole za informacione tehnologije, tako i u kompaniji LINK group u celini.

Objavio je više stručnih radova na domaćim i međunarodnim skupovima iz oblasti elektronskog poslovanja, projektovanja i primene obrazovnog softvera i učenja na daljinu.Predupisni rok je otvoren!

Predupis za generaciju 2017/2018 je u toku. Prijavite se na vreme >>

ITS TV
Video obilazak škole
ITS školski kanal>>> Profesori i nastavni tim

ITS nastavnički kanal>>>

Predstavljanje predmeta

ITS kanal o predmetima>>>

PITAMO VAS
Koji uređaj najviše koristite u toku dana?

laptop
PC
tablet
mobilni telefon

 
garancija