studentski portal Login
Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje
BRZI LINKOVI
BUDITE OBAVEŠTENI

Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće
ITS studentske novosti

STUDENTI O ITS-u

Petar Gnjidić„Veoma sam zadovoljan studiranjem na ITS-u, pre svega  zato što mi je to omogućilo da steknem praktično znanje koje je poslodavcima veoma bitno. Savremeni uslovi studiranja i komunicije između studenata i profesora su ono što je studiranje učinilo efikasnijim. Takođe bih izdvojio i prostorije koje su opremljene najsavremenijom tehnologijom i softverima koji su olakšali studiranje. Svima bih preporučio da upišu ITS. Sada sam zaposlen u kompaniji LINK group kao C# programer.


Pogledajte ostale utiske studenata>>>


STEFAN MILOVČEVIĆ, STUDENT

DR BOJAN RISTIĆ

dr Bojan Ristić

Diplomirao je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon toga je, kao profesor matematike i informatike, radio u nekoliko beogradskih srednjih škola. Sa te pozicije je prošao veći broj obuka iz oblasti izrade projekata i  upravljanja i rukovođenja, a takođe je učestvovao u timskoj izradi više razvojnih projekata u oblasti obrazovanja.
 
Saglasno navedenim radnim rezultatima, 2002. godine je prešao u Ministarstvo prosvete RS, gde je bio zadužen za rad i razvoj obrazovanja. Ovim prelaskom je intenzivirao svoj naučno-stručni rad u oblasti obrazovanja, te je na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu upisao magistarske studije iz oblasti obrazovnog menadžmenta, koje je završio 2008. godine. Nakon toga, radi svog daljeg naučnog napredovanja, na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru 2010. odbranio je doktorsku disertaciju iz oblasti upravljanja razvojem privatnih srednjih škola, a na istom univerzitetu obavljao je poslove profesora na predmetima: Menadžment ljudskim resursima i Istraživanje tržišta.
 
U svojstu koautora, bio je angažovan na izradi strategija i razvojnih programa različitih ministarstava Republike Srbije. Autor je i većeg broja naučnih publikacija.

Od 2014. godine je direktor ITS-a.


 Predupisni rok je otvoren!

Predupis za generaciju 2017/2018 je u toku. Prijavite se na vreme >>

ITS TV
Video obilazak škole
ITS školski kanal>>> Profesori i nastavni tim

ITS nastavnički kanal>>>

Predstavljanje predmeta

ITS kanal o predmetima>>>

PITAMO VAS
Koji uređaj najviše koristite u toku dana?

laptop
PC
tablet
mobilni telefon

 
garancija