studentski portal Login
Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje
BRZI LINKOVI
BUDITE OBAVEŠTENI

Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće
ITS studentske novosti

STUDENTI O ITS-u

„Pošto sam se uverio u savremenost i naprednost programa i dobre uslove koji postoje na ITS-u, pre svega u smislu tehničke opremeljenosti, odlučio sam da napustim Građevinski fakultet, koji sam do tada studirao i upišem ITS. Nijedna viša škola ni fakultet nisu imali tako savremen program kao ITS. Inače, na ITS-u sam došao bez ikakvog predznanja o programiranju ili bazama podataka. Bez obzira na to, nisam imao nikakvih problema pri usvajanju gradiva, jer se profesori stvarno trude da studenti razumeju gradivo.
Već nakon druge godine, počeo sam da radim u Softlinku kao C# programer na održavanju i razvoju informacionih sistema, a danas sam napredovao do pozicije Educational Software Project Leadera.”

Pogledajte ostale utiske studenata>>>
VANJA MIKULEC, DIPLOMAC

INFORMACIONE I INTERNET TEHNOLOGIJE

Studijski program/studijski programi : INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: INFORMACIONE I INTERNET TEHNOLOGIJE
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 7

 

 

Cilj predmeta
Cilj predmeta Informacione i Internet tehnologije je sticanje osnovnih znanja iz oblasti računarskog hardvera, softvera i Internet-a, kao suštinskih preduslova za dalje izučavanje Informacionih i komunikacionih tehnologija i programiranja uopšte. Uvideti značaj uticaja IT-a na društvo, njegove prednosti i mane. Shvatiti principe mobilnih i bežičnih tehnologija, čiji razvoj i primena danas preuzima vodeću ulogu u Informacionim tehnologijama.

Ishod predmeta
Studenti će savladati osnovne hardverske delove PC računara, faktore od kojih zavisi brzina računara, osnove binarnog jezika, vrste memorije računara, Naučiće šta podrazumevaju primarna, sekundarna i tercijarna memorija računara i o čemu treba voditi računa kod izbora i nadogradnje računara. Biće obrađene vrste i namena portova na računaru, tipovi monitora, osnovne vrste softvera, vrste operativnih sistema, vrste aplikativnog softvera, mehanizmi nastajanja otkaza softvera, osnove OSI modela, faktori od kojih zavisi brzina i stabilnost računarske mreže, IPv4 i IPv6 protokoli, usluge interneta, načini povezivanja na Internet, standardi bežičnog umrežavanja i komuniciranja, izvori smetnji u bežičnim mrežama, uticaj IT na društvo i pojedinca, ciljevi upotrebljive i korisne interakcije između čoveka i računara, zaštita računara i podataka u mreži, vrste malicioznog softvera, Shareware programi, koncept autorskih prava, faktori od kojih zavisi izbor računara za poslovnu primenu.


Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
Pojam informacionih tehnologija. Hardver: osnovne hardverske komponente računara, pouzdanost hardvera. Softver: vrste softvera, sistemski i korisnički softver, razvoj i značaj lokalizovanih verzija softvera. Pouzdanost softvera. Umrežavanje: pojam, klasifikacija računarskih mreža, mrežni uređaji i topologije. Internet: servisi, protokoli, tehnologije povezivanja. Bežične i mobilne komunikacije: istorijski pregled i evolucija, principi i modeli bežične komunikacije, bežični standardi: kompatibilnost bežičnih standarda, ostvarive performanse, mobilni Internet protokoli (Mobile IP), protokoli za mobilne stanice (WAP, Bluetooth). Javni ćelijski mobilni sistem. Satelitske komunikacije. Globalni sistem za pozicionianje. Uticaj IT-a na društvo, njegove prednosti i mane. Svrha i uloga IT-a u organizacijama. Tipične IT funkcije u organizaciji. Uloga IT-a u procesiranju informacija. Razvoj sopstvenog IT sistema prema korišćenju gotovog. Upotreba računara u poslovnom i kućnom okruženju. Računari u obrazovanju. Računarski zasnovana obuka i učenje. Interakcija između čoveka i računara, korisnički interfejs, različita interpretacija reči, ikonica i simbola u različitim kulturama i zajednicama. Kolaboracija i saradnja. Tehnike kolaboracije u organizacijama. Video Conferencing. Video On Demand. Zdravlje i zaštita prilikom rada na računaru. Zaštita računara i podataka. Računarski virusi. Autorska prava i zakoni.

 

Pogledajte kompletnu knjigu predmeta za ovaj predmet >>>Predupisni rok je otvoren!

Predupis za generaciju 2016/2017 je u toku. Prijavite se na vreme >>

ITS TV
Video obilazak škole
ITS školski kanal>>> Profesori i nastavni tim

ITS nastavnički kanal>>>

Predstavljanje predmeta

ITS kanal o predmetima>>>

PITAMO VAS
Koji uređaj najviše koristite u toku dana?

laptop
PC
tablet
mobilni telefon

 
garancija