studentski portal Login
Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje
BRZI LINKOVI
BUDITE OBAVEŠTENI

Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće
ITS studentske novosti

STUDENTI O ITS-u

„U februaru 2008. godine, konkurisao sam za poziciju .Net Developera (programera početnika) u firmi Pexim Solutions. Polagao sam pet različitih testova, da bi me pozvali na poslednji razgovor. Dobio sam mnogo bolji posao – Build Engineera, za koji je jedan od uslova bio dve godine radnog iskustva na istoj poziciji, tako da se nisam ni usuđivao da konkurišem. Ocenili su da ću moći da, uz maksimalnu ozbiljnost i pomoć starijih kolega, opravdam njihovo poverenje i dobro obavljam poslove na toj poziciji, a sve to zahvaljujući znanju i iskustvu koje sam stekao studirajući i radeći na ITS-u.”


Pogledajte ostale utiske studenata>>>
SINIŠA RISTOVIĆ, STUDENT

INFORMACIONE I INTERNET TEHNOLOGIJE

Studijski program/studijski programi : INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: INFORMACIONE I INTERNET TEHNOLOGIJE
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 7

 

 

Cilj predmeta
Cilj predmeta Informacione i Internet tehnologije je sticanje osnovnih znanja iz oblasti računarskog hardvera, softvera i Internet-a, kao suštinskih preduslova za dalje izučavanje Informacionih i komunikacionih tehnologija i programiranja uopšte. Uvideti značaj uticaja IT-a na društvo, njegove prednosti i mane. Shvatiti principe mobilnih i bežičnih tehnologija, čiji razvoj i primena danas preuzima vodeću ulogu u Informacionim tehnologijama.

Ishod predmeta
Studenti će savladati osnovne hardverske delove PC računara, faktore od kojih zavisi brzina računara, osnove binarnog jezika, vrste memorije računara, Naučiće šta podrazumevaju primarna, sekundarna i tercijarna memorija računara i o čemu treba voditi računa kod izbora i nadogradnje računara. Biće obrađene vrste i namena portova na računaru, tipovi monitora, osnovne vrste softvera, vrste operativnih sistema, vrste aplikativnog softvera, mehanizmi nastajanja otkaza softvera, osnove OSI modela, faktori od kojih zavisi brzina i stabilnost računarske mreže, IPv4 i IPv6 protokoli, usluge interneta, načini povezivanja na Internet, standardi bežičnog umrežavanja i komuniciranja, izvori smetnji u bežičnim mrežama, uticaj IT na društvo i pojedinca, ciljevi upotrebljive i korisne interakcije između čoveka i računara, zaštita računara i podataka u mreži, vrste malicioznog softvera, Shareware programi, koncept autorskih prava, faktori od kojih zavisi izbor računara za poslovnu primenu.


Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
Pojam informacionih tehnologija. Hardver: osnovne hardverske komponente računara, pouzdanost hardvera. Softver: vrste softvera, sistemski i korisnički softver, razvoj i značaj lokalizovanih verzija softvera. Pouzdanost softvera. Umrežavanje: pojam, klasifikacija računarskih mreža, mrežni uređaji i topologije. Internet: servisi, protokoli, tehnologije povezivanja. Bežične i mobilne komunikacije: istorijski pregled i evolucija, principi i modeli bežične komunikacije, bežični standardi: kompatibilnost bežičnih standarda, ostvarive performanse, mobilni Internet protokoli (Mobile IP), protokoli za mobilne stanice (WAP, Bluetooth). Javni ćelijski mobilni sistem. Satelitske komunikacije. Globalni sistem za pozicionianje. Uticaj IT-a na društvo, njegove prednosti i mane. Svrha i uloga IT-a u organizacijama. Tipične IT funkcije u organizaciji. Uloga IT-a u procesiranju informacija. Razvoj sopstvenog IT sistema prema korišćenju gotovog. Upotreba računara u poslovnom i kućnom okruženju. Računari u obrazovanju. Računarski zasnovana obuka i učenje. Interakcija između čoveka i računara, korisnički interfejs, različita interpretacija reči, ikonica i simbola u različitim kulturama i zajednicama. Kolaboracija i saradnja. Tehnike kolaboracije u organizacijama. Video Conferencing. Video On Demand. Zdravlje i zaštita prilikom rada na računaru. Zaštita računara i podataka. Računarski virusi. Autorska prava i zakoni.

 

Pogledajte kompletnu knjigu predmeta za ovaj predmet >>>Predupisni rok je otvoren!

Predupis za generaciju 2017/2018 je u toku. Prijavite se na vreme >>

ITS TV
Video obilazak škole
ITS školski kanal>>> Profesori i nastavni tim

ITS nastavnički kanal>>>

Predstavljanje predmeta

ITS kanal o predmetima>>>

PITAMO VAS
Koji uređaj najviše koristite u toku dana?

laptop
PC
tablet
mobilni telefon

 
garancija