studentski portal Login
Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje
BRZI LINKOVI
BUDITE OBAVEŠTENI

Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće
ITS studentske novosti

STUDENTI O ITS-u
„Želeo sam da upišem školu čijim ću završetkom steći iskustvo i znanje da odmah započnem svoj posao i da radim. Pre ITS-a sam dve godine studirao na državnom fakultetu i razlika u načinu na koji se studentima pružaju znanja je kardinalno velika. Na ITS-u je studentu pruženo sve, na njemu je samo da uči i u tom slučaju ne postoji ni najmanja mogućnost da ne uspe. Još jednom bih ponovio: ovde stičem znanja koja su stvarno praktična i koja će mi veoma značiti. Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća.”

Pogledajte ostale utiske studenata>>>
MILOŠ ĐAKOVIĆ, DIPLOMAC

INFORMACIONE I INTERNET TEHNOLOGIJE

Studijski program/studijski programi : INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, ELEKTRONSKO POSLOVANJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: INFORMACIONE I INTERNET TEHNOLOGIJE
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 7

 

 

Cilj predmeta
Cilj predmeta Informacione i Internet tehnologije je sticanje osnovnih znanja iz oblasti računarskog hardvera, softvera i Internet-a, kao suštinskih preduslova za dalje izučavanje Informacionih i komunikacionih tehnologija i programiranja uopšte. Uvideti značaj uticaja IT-a na društvo, njegove prednosti i mane. Shvatiti principe mobilnih i bežičnih tehnologija, čiji razvoj i primena danas preuzima vodeću ulogu u Informacionim tehnologijama.

Ishod predmeta
Studenti će savladati osnovne hardverske delove PC računara, faktore od kojih zavisi brzina računara, osnove binarnog jezika, vrste memorije računara, Naučiće šta podrazumevaju primarna, sekundarna i tercijarna memorija računara i o čemu treba voditi računa kod izbora i nadogradnje računara. Biće obrađene vrste i namena portova na računaru, tipovi monitora, osnovne vrste softvera, vrste operativnih sistema, vrste aplikativnog softvera, mehanizmi nastajanja otkaza softvera, osnove OSI modela, faktori od kojih zavisi brzina i stabilnost računarske mreže, IPv4 i IPv6 protokoli, usluge interneta, načini povezivanja na Internet, standardi bežičnog umrežavanja i komuniciranja, izvori smetnji u bežičnim mrežama, uticaj IT na društvo i pojedinca, ciljevi upotrebljive i korisne interakcije između čoveka i računara, zaštita računara i podataka u mreži, vrste malicioznog softvera, Shareware programi, koncept autorskih prava, faktori od kojih zavisi izbor računara za poslovnu primenu.


Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
Pojam informacionih tehnologija. Hardver: osnovne hardverske komponente računara, pouzdanost hardvera. Softver: vrste softvera, sistemski i korisnički softver, razvoj i značaj lokalizovanih verzija softvera. Pouzdanost softvera. Umrežavanje: pojam, klasifikacija računarskih mreža, mrežni uređaji i topologije. Internet: servisi, protokoli, tehnologije povezivanja. Bežične i mobilne komunikacije: istorijski pregled i evolucija, principi i modeli bežične komunikacije, bežični standardi: kompatibilnost bežičnih standarda, ostvarive performanse, mobilni Internet protokoli (Mobile IP), protokoli za mobilne stanice (WAP, Bluetooth). Javni ćelijski mobilni sistem. Satelitske komunikacije. Globalni sistem za pozicionianje. Uticaj IT-a na društvo, njegove prednosti i mane. Svrha i uloga IT-a u organizacijama. Tipične IT funkcije u organizaciji. Uloga IT-a u procesiranju informacija. Razvoj sopstvenog IT sistema prema korišćenju gotovog. Upotreba računara u poslovnom i kućnom okruženju. Računari u obrazovanju. Računarski zasnovana obuka i učenje. Interakcija između čoveka i računara, korisnički interfejs, različita interpretacija reči, ikonica i simbola u različitim kulturama i zajednicama. Kolaboracija i saradnja. Tehnike kolaboracije u organizacijama. Video Conferencing. Video On Demand. Zdravlje i zaštita prilikom rada na računaru. Zaštita računara i podataka. Računarski virusi. Autorska prava i zakoni.

 

Pogledajte kompletnu knjigu predmeta za ovaj predmet >>>Predupisni rok je otvoren!

Predupis za generaciju 2017/2018 je u toku. Prijavite se na vreme >>

ITS TV
Video obilazak škole
ITS školski kanal>>> Profesori i nastavni tim

ITS nastavnički kanal>>>

Predstavljanje predmeta

ITS kanal o predmetima>>>

PITAMO VAS
Koji uređaj najviše koristite u toku dana?

laptop
PC
tablet
mobilni telefon

 
garancija