studentski portal Login
Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje
BRZI LINKOVI
BUDITE OBAVEŠTENI

Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće
ITS studentske novosti

STUDENTI O ITS-u
Petar Gnjidić„Odvek sam želela da se bavim programiranjem, ali i da prenosim svoje znanje drugima. Zbog jasno definisanih predmeta, koji pružaju mnogo praktičnih znanja, i završnih projekata, odlučila sam da upišem ITS. Specifično za školovanje na ITS-u je to što sam, nakon programerskih znanja, stekla i veštine prezentovanja, pa samim tim i poželela da plasiram svoje znanje dalje. Programeri se inače retko odlučuju za drugačije pristupe programskim jezicima od „suvog programiranja”, ali najveća potvrda znanja je kada ste u mogućnosti da svakome objasnite programiranje. Odmah nakon što sam diplomirala 2012. godine, dobila sam ponudu da ostanem kao predavač na ITS-u, što sam rado prihvatila. Trenutno radim kao saradnik u nastavi na više programerskih predmeta na studijskim programima Informacione tehnologije i Elektronsko poslovanje. Angažaovana sam i u zimskim i letnjim školama programiranja, što dovoljno govori o kvalitetu stečenih znanja tokom školovanja.
Pogledajte ostale utiske studenata>>>

VANJA ČONIĆ, DIPLOMAC

JOŠ JEDAN PROFESOR ITS-A POSTAO DOKTOR NAUKA


Profesor Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije Milosav Majstorović stekao je zvanje doktora nauka, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Arhitektura organizacije, pristup i softverski alati za upravljanje poslovnim procesima servisno orijentisanog poslovanja”.

 

Doktorska disertacija se detaljno bavi problemom razvoja arhitekture organizacije servisno orijentisanog poslovanja i njenom operacionalizacijom kroz sinergiju sa upravljanjem poslovnim procesima. Arhitektura organizacije se razmatra kao konceptualno i praktično sredstvo za borbu sa složenošću organizacija i informacionih sistema koji pokušavaju da zadovolje potrebe poslovnih sistema i rešavanje problema poravnanja (usklađenosti) poslovanja i informaciono-komunikacione tehnologije. Zbog sve većeg značaja u savremenim ekonomskim sistemima, posebna pažnja je poklonjena primeni predloženog pristupa i razvijenih alata u domenu servisno orijentisanog poslovanja.

 

U radu je razvijen metodološki okvir za izgradnju arhitekture organizacije koji je verifikovan kroz razvoj poslovne i arhitekture informacionog sistema jedne osiguravajuće kompanije u sektoru za životno osiguranje. U cilju operacionalizacije arhitekture organizacije, razvijene kroz predloženi metodološki okvir, definisan je pristup i softverski alati za upravljanje poslovnim procesima. U cilju pružanja softverske podrške predloženom pristupu, izvršena je specifikacija i razvoj sistema za upravljanje poslovnim procesima u užem smislu. U radu je prikazano funkcionisanje sistema u fazama modelovanja, konfigurisanja i izvršavanja poslovnih procesa. Specificiran sistem za upravljanje poslovnim procesima omogućuje realizaciju savremenog informacionog sistema (IS) zasnovanog na njemu, i u radu se daje arhitektura jednog takvog IS-a.Predupisni rok je otvoren!

Predupis za generaciju 2017/2018 je u toku. Prijavite se na vreme >>

ITS TV
Video obilazak škole
ITS školski kanal>>> Profesori i nastavni tim

ITS nastavnički kanal>>>

Predstavljanje predmeta

ITS kanal o predmetima>>>

PITAMO VAS
Koji uređaj najviše koristite u toku dana?

laptop
PC
tablet
mobilni telefon

 
garancija