studentski portal Login
Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje
BRZI LINKOVI
BUDITE OBAVEŠTENI

Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće
ITS studentske novosti

STUDENTI O ITS-u
Petar Gnjidić„Za ITS sam se odlučio zbog plana i programa koji nudi. Prilično sam bio upućen u programiranje i baze podataka pre nego što sam došao na ITS. Znanje koje sam ovde stekao sada koristim pri izradi studentskog servisa za kačenje predavanja. Atmosfera u školi je krajnje prijatna i prijateljska. Upoznao sam dosta zanimljivih ljudi. Polaganje ispita je usklađeno sa prirodom ispita, pa ono postoji preko zadataka ili u TLS. ITS bih preporučio svima koji žele da upotpune svoje znanje i da ono što nauče danas mogu sutra praktično da iskoriste. To znam po sebi.

Pogledajte ostale utiske studenata>>>
PETAR GNJIDIĆ, DIPLOMAC

JOŠ JEDAN PROFESOR ITS-A POSTAO DOKTOR NAUKA


Profesor Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije Milosav Majstorović stekao je zvanje doktora nauka, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Arhitektura organizacije, pristup i softverski alati za upravljanje poslovnim procesima servisno orijentisanog poslovanja”.

 

Doktorska disertacija se detaljno bavi problemom razvoja arhitekture organizacije servisno orijentisanog poslovanja i njenom operacionalizacijom kroz sinergiju sa upravljanjem poslovnim procesima. Arhitektura organizacije se razmatra kao konceptualno i praktično sredstvo za borbu sa složenošću organizacija i informacionih sistema koji pokušavaju da zadovolje potrebe poslovnih sistema i rešavanje problema poravnanja (usklađenosti) poslovanja i informaciono-komunikacione tehnologije. Zbog sve većeg značaja u savremenim ekonomskim sistemima, posebna pažnja je poklonjena primeni predloženog pristupa i razvijenih alata u domenu servisno orijentisanog poslovanja.

 

U radu je razvijen metodološki okvir za izgradnju arhitekture organizacije koji je verifikovan kroz razvoj poslovne i arhitekture informacionog sistema jedne osiguravajuće kompanije u sektoru za životno osiguranje. U cilju operacionalizacije arhitekture organizacije, razvijene kroz predloženi metodološki okvir, definisan je pristup i softverski alati za upravljanje poslovnim procesima. U cilju pružanja softverske podrške predloženom pristupu, izvršena je specifikacija i razvoj sistema za upravljanje poslovnim procesima u užem smislu. U radu je prikazano funkcionisanje sistema u fazama modelovanja, konfigurisanja i izvršavanja poslovnih procesa. Specificiran sistem za upravljanje poslovnim procesima omogućuje realizaciju savremenog informacionog sistema (IS) zasnovanog na njemu, i u radu se daje arhitektura jednog takvog IS-a.Predupisni rok je otvoren!

Predupis za generaciju 2017/2018 je u toku. Prijavite se na vreme >>

ITS TV
Video obilazak škole
ITS školski kanal>>> Profesori i nastavni tim

ITS nastavnički kanal>>>

Predstavljanje predmeta

ITS kanal o predmetima>>>

PITAMO VAS
Koji uređaj najviše koristite u toku dana?

laptop
PC
tablet
mobilni telefon

 
garancija