studentski portal Login
Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje
E-UČENJE
BUDITE OBAVEŠTENI

Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće
ITS studentske novosti

STUDENTI O ITS-u

„U februaru 2008. godine, konkurisao sam za poziciju .Net Developera (programera početnika) u firmi Pexim Solutions. Polagao sam pet različitih testova, da bi me pozvali na poslednji razgovor. Dobio sam mnogo bolji posao – Build Engineera, za koji je jedan od uslova bio dve godine radnog iskustva na istoj poziciji, tako da se nisam ni usuđivao da konkurišem. Ocenili su da ću moći da, uz maksimalnu ozbiljnost i pomoć starijih kolega, opravdam njihovo poverenje i dobro obavljam poslove na toj poziciji, a sve to zahvaljujući znanju i iskustvu koje sam stekao studirajući i radeći na ITS-u.”


Pogledajte ostale utiske studenata>>>
SINIŠA RISTOVIĆ, STUDENT

NAŠ DLS

Razvoj "Distance learning-a" u svetu danas je dostigao jednu od prelomnih tačaka. Veliki broj svetski priznatih visokoškolskih ustanova u svom programu studija kao obavezan izbor savremenog načina obrazovanja primenjuju ovu kategoriju učenja. ITS je prilikom pripreme uvodjenja ovakvog načina obrazovanja vodio računa o preporukama i iskustvima vodećih svetskih institucija i organizacija koje propisuju odredjene standarde i sisteme za obezbedjenje kvaliteta prilikom izvodjenja nastave na daljinu. Za realizaciju projekta Distance Learning-a, razvijen je Distance Learning System, zaštićeni proizvod kompanije LINK group(www.link.co.rs), deponovan u evidenciju autorskih prava 05.05.2005. godine pod rednim brojem 1723 (prijava br. A-150/05/2).

 

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije (ITS) je učesnik na kreiranju idejnog rešenja platforme i na izradi materijala za učenje koji su sastavni deo ovog proizvoda. Izgradjena je po uzoru na vodeće svetske e-learning platforme. Pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu, koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.  Kao rezultat višemesečnog rada na projektovanju i realizaciji, razvijeno je kompletno softversko rešenje, prva domaća multimedijalna i interaktivna platforma za učenje na daljinu. Implementirani su svi elementi neophodni za potpunu simulaciju nastavnog procesa u bilo kom okruženju, koje krajnji korisnik izabere. Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja.

 

Polazeći od standarda za akreditaciju visokoškolskih ustanova, Distance Learning System u potpunosti zadovoljava, a u pojedinim segmentima pruža i znatno više mogućnosti od postavljenih uslova za ostvarivanje studija na daljinu definisane standardom 12 dokumenta o akreditaciji visokoškolskih ustanova.

 

Sistem učenja

Pristup DLS-u studentu je na raspolaganju 24h dnevno, 7 dana u nedelji. Student sam odedjuje vreme kada želi da pristupa sistemu i uči u skladu sa svojim ostalim obavezama i aktivnostima. Za učenje na raspolaganju stoje različite vrste elemenata u zavisnosti od prirode i tipa predmeta:

 • pregledavanje pripremljenih video snimaka visoke rezolucije sa predavanja ili snimljenog rada u softverskom alatu,
 • preslušavanje audio zapisa,
 • čitanje online tekstova,
 • čitanje pripremljenih pdf materijala za svaku lekciju,
 • ppt prezentacije i sve druge elemente koje predmetni nastavnik postavi, shodno prirodi kursa.
 • test za proveru znanja, kao i testovi po svakoj predjenoj oblasti.

 

Sistem komunikacije i obaveštavanja

Sistem komunikacije i obaveštavanja pruža punu interaktivnost svih učesnika u procesu studiranja na daljinu, kroz elemente sinhrone i asinhrone komunikacije putem:

 • sistema ličnih i sistemskih poruka u DLS-u,
 • postovanja na forumu ITS-a,
 • učešćem na chatu realizovanom unutar DLS-a,
 • slanja ličnih poruka kroz DLS kao vid realizacije interakcije sa korisnikom na nivou 1-1
 • slanja grupnih poruka kroz DLS kao vid realizacije interakcije sa korisnicima na nivou 1 prema više
 • obaveštavanje o održavanju konsultacija u prostorijama ITS-a za svaki predmet više puta u toku semestra
 • slanja sistemskih poruka čime korisnici automatski dobijaju poruke o svim dodeljenim kursevima, otključanim modulima, dodeljenim testovima, osvojenim poenima i dr. 
 • slanja sistemskih poruka čime nastavnici i saradnici automatski dobijaju poruke o svim pristiglim radovima, postavljenim pitanjima, kompletiranim zadacima, uradjenim testovima i dr. 
 • razmene fajlova izmedju korisnika direktno kroz sistem
 • dodele kredita (poena) korisnicima za odradjene obaveze
 • otključavanja/zaključavanja modula u cilju vodjenja korisnika kroz kurs
 • slanja vesti i obaveštenja korisnicima putem mailing liste, obaveštenje o svim novim porukama i aktivnostima student dobija automatski pri svakom logovanju na sistem.

 

Sistem praćenja napredovanja korisnika

Sve aktivnosti studenta se prate i beleže u bazi sistema. Distance Learning System omogućava:

 • praćenje broja pristupa svakom kursu, modulu ili drugom elementu sistema od strane studenta,
 • evidenciju praćenja vremena koje provede student na DLS-u,
 • testiranje na više nivoa u sistemu (testovi napredovanja i testovi po modulu) i pregled ostvarenih rezultata i automatski obračun poena
 • ocenjivanje i bodovanje svih aktivnosti studenta od strane nastavnika

 

 

Sistem testiranja

Sistem online testiranja koji je integralni deo DLS-a omogućava sprovodjenje kompletnog online testiranja:

 • testiranje sa različitim vrstama pitanja (ponudjeni odgovori, spajanje odgovora, prevlačenje tačnog odgovora, upisivanje odgovora, pitanja sa slikom)
 • mogućnost vremenski ograničenog testiranja
 • kotrola broja pokretanja svakog pojedinačnog testa
 • efikasna navigacija i kretanje kroz test (prethodno, sledeće pitanje i dr.)
 • pregled trenutno osvojenog broja poena u toku testiranja
 • tabelarni prikaz rezultata testiranja
 • pregled rezultata testiranja sa jasno grafički predstavljenim tačnim i netačnim odgovorima za svako pitanje
 • pomoć pri rešavanju testa

 

 Predupisni rok je otvoren!

Predupis za generaciju 2016/2017 je u toku. Prijavite se na vreme >>

ITS TV
Video obilazak škole
ITS školski kanal>>> Profesori i nastavni tim

ITS nastavnički kanal>>>

Predstavljanje predmeta

ITS kanal o predmetima>>>

PITAMO VAS
Koji uređaj najviše koristite u toku dana?

laptop
PC
tablet
mobilni telefon

 
garancija