studentski portal Login
Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje
E-UČENJE
BUDITE OBAVEŠTENI

Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće
ITS studentske novosti

STUDENTI O ITS-u
Petar Gnjidić„Tokom nastave na ITS-u imala sam utisak kao da sam deo tima, kako zbog okruženja tako i zbog prilike da učestvujem u brojnim projektima. Nastavni plan ide u korak sa vremenom, što je najbitnije za IT oblast. Nema suvoparnog učenja teorije, već objašnjenja na praktičnim primerima i realnim životnim situacijama. ITS je učinio moje studiranje zanimljivim, motivisao me je da napredujem, postignem izvanredne rezultate i ostvarim svoje ciljeve. Sada sam zaposlena u kompaniji LINK group, kao koordinator Centra za razvoj karijere, gde imam priliku da steknem kvalitetno radno iskustvo, radeći sa timom profesionalnih i kreativnih ljudi.
Pogledajte ostale utiske studenata>>>

TIJANA RUSIĆ, DIPLOMAC

NAŠ DLS

Razvoj "Distance learning-a" u svetu danas je dostigao jednu od prelomnih tačaka. Veliki broj svetski priznatih visokoškolskih ustanova u svom programu studija kao obavezan izbor savremenog načina obrazovanja primenjuju ovu kategoriju učenja. ITS je prilikom pripreme uvodjenja ovakvog načina obrazovanja vodio računa o preporukama i iskustvima vodećih svetskih institucija i organizacija koje propisuju odredjene standarde i sisteme za obezbedjenje kvaliteta prilikom izvodjenja nastave na daljinu. Za realizaciju projekta Distance Learning-a, razvijen je Distance Learning System, zaštićeni proizvod kompanije LINK group(www.link.co.rs), deponovan u evidenciju autorskih prava 05.05.2005. godine pod rednim brojem 1723 (prijava br. A-150/05/2).

 

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije (ITS) je učesnik na kreiranju idejnog rešenja platforme i na izradi materijala za učenje koji su sastavni deo ovog proizvoda. Izgradjena je po uzoru na vodeće svetske e-learning platforme. Pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu, koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija, gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.  Kao rezultat višemesečnog rada na projektovanju i realizaciji, razvijeno je kompletno softversko rešenje, prva domaća multimedijalna i interaktivna platforma za učenje na daljinu. Implementirani su svi elementi neophodni za potpunu simulaciju nastavnog procesa u bilo kom okruženju, koje krajnji korisnik izabere. Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja.

 

Polazeći od standarda za akreditaciju visokoškolskih ustanova, Distance Learning System u potpunosti zadovoljava, a u pojedinim segmentima pruža i znatno više mogućnosti od postavljenih uslova za ostvarivanje studija na daljinu definisane standardom 12 dokumenta o akreditaciji visokoškolskih ustanova.

 

Sistem učenja

Pristup DLS-u studentu je na raspolaganju 24h dnevno, 7 dana u nedelji. Student sam odedjuje vreme kada želi da pristupa sistemu i uči u skladu sa svojim ostalim obavezama i aktivnostima. Za učenje na raspolaganju stoje različite vrste elemenata u zavisnosti od prirode i tipa predmeta:

 • pregledavanje pripremljenih video snimaka visoke rezolucije sa predavanja ili snimljenog rada u softverskom alatu,
 • preslušavanje audio zapisa,
 • čitanje online tekstova,
 • čitanje pripremljenih pdf materijala za svaku lekciju,
 • ppt prezentacije i sve druge elemente koje predmetni nastavnik postavi, shodno prirodi kursa.
 • test za proveru znanja, kao i testovi po svakoj predjenoj oblasti.

 

Sistem komunikacije i obaveštavanja

Sistem komunikacije i obaveštavanja pruža punu interaktivnost svih učesnika u procesu studiranja na daljinu, kroz elemente sinhrone i asinhrone komunikacije putem:

 • sistema ličnih i sistemskih poruka u DLS-u,
 • postovanja na forumu ITS-a,
 • učešćem na chatu realizovanom unutar DLS-a,
 • slanja ličnih poruka kroz DLS kao vid realizacije interakcije sa korisnikom na nivou 1-1
 • slanja grupnih poruka kroz DLS kao vid realizacije interakcije sa korisnicima na nivou 1 prema više
 • obaveštavanje o održavanju konsultacija u prostorijama ITS-a za svaki predmet više puta u toku semestra
 • slanja sistemskih poruka čime korisnici automatski dobijaju poruke o svim dodeljenim kursevima, otključanim modulima, dodeljenim testovima, osvojenim poenima i dr. 
 • slanja sistemskih poruka čime nastavnici i saradnici automatski dobijaju poruke o svim pristiglim radovima, postavljenim pitanjima, kompletiranim zadacima, uradjenim testovima i dr. 
 • razmene fajlova izmedju korisnika direktno kroz sistem
 • dodele kredita (poena) korisnicima za odradjene obaveze
 • otključavanja/zaključavanja modula u cilju vodjenja korisnika kroz kurs
 • slanja vesti i obaveštenja korisnicima putem mailing liste, obaveštenje o svim novim porukama i aktivnostima student dobija automatski pri svakom logovanju na sistem.

 

Sistem praćenja napredovanja korisnika

Sve aktivnosti studenta se prate i beleže u bazi sistema. Distance Learning System omogućava:

 • praćenje broja pristupa svakom kursu, modulu ili drugom elementu sistema od strane studenta,
 • evidenciju praćenja vremena koje provede student na DLS-u,
 • testiranje na više nivoa u sistemu (testovi napredovanja i testovi po modulu) i pregled ostvarenih rezultata i automatski obračun poena
 • ocenjivanje i bodovanje svih aktivnosti studenta od strane nastavnika

 

 

Sistem testiranja

Sistem online testiranja koji je integralni deo DLS-a omogućava sprovodjenje kompletnog online testiranja:

 • testiranje sa različitim vrstama pitanja (ponudjeni odgovori, spajanje odgovora, prevlačenje tačnog odgovora, upisivanje odgovora, pitanja sa slikom)
 • mogućnost vremenski ograničenog testiranja
 • kotrola broja pokretanja svakog pojedinačnog testa
 • efikasna navigacija i kretanje kroz test (prethodno, sledeće pitanje i dr.)
 • pregled trenutno osvojenog broja poena u toku testiranja
 • tabelarni prikaz rezultata testiranja
 • pregled rezultata testiranja sa jasno grafički predstavljenim tačnim i netačnim odgovorima za svako pitanje
 • pomoć pri rešavanju testa

 

 Predupisni rok je otvoren!

Predupis za generaciju 2017/2018 je u toku. Prijavite se na vreme >>

ITS TV
Video obilazak škole
ITS školski kanal>>> Profesori i nastavni tim

ITS nastavnički kanal>>>

Predstavljanje predmeta

ITS kanal o predmetima>>>

PITAMO VAS
Koji uređaj najviše koristite u toku dana?

laptop
PC
tablet
mobilni telefon

 
garancija