studentski portal Login
Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje
BRZI LINKOVI
BUDITE OBAVEŠTENI

Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće
ITS studentske novosti

STUDENTI O ITS-u
Petar Gnjidić„Oduvek su me privlačile informacione tehnologije i znao sam da ću se time baviti, ali, osim zainteresovanosti za IT struku, nisam posedovao neka posebna znanja iz ove oblasti – sve dok nisam upisao ITS i počeo da se usavršavam. Na ITS-u sam se opredelio za smer Elektronsko poslovanje, koji kombinuje web dizajn sa internet marketingom. Upravo tada sam i definitivno odlučio da je elektronsko poslovanje nešto čime želim da se bavim.
Iz školovanja na ITS-u imam samo pozitivna iskustva. Naročito mi se dopalo to što je program savremen i što prati promene i trendove u oblasti IT-ja, a fokus je na praktičnom radu i stvarima koje su odmah primenjive u praksi. Pred kraj školovanja, aplicirao sam za poziciju SEO/PPC praktikanta u okviru LINK Apprentice Programa. Nakon toga sam dobio i posao u LINK groupu, gde nastavljam svoje konstantno usavršavanje i sticanje novih znanja.
Pogledajte ostale utiske studenata>>>

BORIS PAVLIĆ, STUDENT

NOVI UDŽBENICI NA ITS-U

 

Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije (ITS) je obrazovna ustanova koja, pored kvalitetnih predavanja, nudi svojim studentima i originalne udžbenike. ITS se tako može pohvaliti i izdavačkom delatnošću, a autori udžbenika su upravo predmetni profesori ITS-a.

 

Na taj način profesori studentima pružaju mnogo više od predavanja i pokazuju svoju spremnost i posvećenost studentima kako bi dobili kvalitetne buduće stručnjake za informacione tehnologije. Međutim, udžbenici su pisani tako da ih mogu koristiti ne samo studenti, već svako ko želi da zna nešto više o ovoj struci. Ovu godinu profesori su započeli vredno, pa su tako u izdanju ITS-a izašla tri nova udžbenika.

 


Programiranje u C jeziku


 

Udžbenik Programiranje u C jeziku, autora Gorana Radića i Nikole Dragovića, namenjen je studentima prve godine studija, za savladavanje nastavnog gradiva iz predmeta Osnovi programiranja na studijskom programu Informacione tehnologije. Takođe, i svima onima koji se prvi put sreću sa programiranjem, i žele da steknu više znanja o programskom jeziku C i nauče da samostalno pišu prve programe. Ideja knjige nije samo savladavanje jezika C, već da čitaoca na najefikasniji način uvede u svet programiranja. Autori nisu želeli da otežaju čitanje knjige opširnim teorijskim tumačenjima, već su se trudili da sve prikažu na pojednostavljen, praktičan način koji će biti lako razumljiv svakom.

 

Koncepcija udžbenika je lako uočljiva jer postoji šablon koji možete pratiti, što čitaocu značajno olakšava korišćenje knjige. Naime, svako od sedam poglavlja koncipirano je na isti način: nakon teorijskog uvoda sa primerima, slede pitanja za proveru znanja, zadaci i test. U udžbeniku je na ovaj način sve potkrepljeno velikim brojem rešenih primera, zadataka, pitanja za proveru znanja i testova, što mnogo olakšava shvatanje programiranja u C jeziku. Udžbenikom su obuhvaćeni osnovni elementi jezika C, kontrolne strukture, funkcije, nizovi, pokazivači, strukture i rad sa fajlovima u jeziku C.

 


WPF i ASP.NET Framework
(projektovanje i implementacija softvera) 

Sledeći udžbenik napisala je dr Svetlana Anđelić, a knjiga se zove WPF i ASP.NET Framework (projektovanje i implementacija softvera). Udžbenik je prvenstveno namenjen studentima treće godine ITS-a na studijskom programu Informacione tehnologije, ali ova knjiga će dobro doći i svakome ko želi da sazna nešto više o programiranju Windows i web aplikacija. Knjiga je koncipirana tako da se poglavlja poklapaju sa nastavnim programom. U njoj možete pročitati o osnovnim pojmovima i pravilima dizajniranja korisničkog interfejsa, preko praktičnih primera kako se projektuje softver primenom Larmanove metode, kao i o WPF tehnologiji kao moćnom nasledniku Windows Forms aplikacija, koja uspešno odgovara na sve veće korisničke zahteve i potrebe za dobrim dizajnom koji koristi grafičke resurse, a ne centralni procesor, i na kraju o primeni ASP.NET tehnologije za kreiranje web aplikacija koje sa relacionom bazom komuniciraju preko ADO.NET i LINQtoSQL tehnologija.

 

Cilj udžbenika je da studentima pruži korisne informacije, ali i da ih nauči kako da stečeno znanje iskoriste u svom okruženju rešavajući realne probleme. Poglavlja su sledeća: Dizajn softvera i programiranje korisničkog interfejsa, Larmanova metoda razvoja softvera, Windows Presentation Foundation i ASP.NET Web Application.

 


Upravljački informacioni sistemi

 


 

Udžbenik Upravljački informacioni sistemi autora dr Miroslava Radosavljevića zamišljen je kao osnovni materijal za učenje istoimenog predmeta na završnoj godini na ITS-u na studijskom pogramu Informacione tehnologije. Autor je pisao prilagođeno i razumljivo studentima strukovnih studija koji već imaju odgovarajuće predznanje iz osnovnih koncepata projektovanja i implementacije informacionih sistema i složenih softverskih aplikacija.

 

Osnovni cilj ove knjige je da produbi stečena znanja i ukaže na širok spektar oblasti gde ona može naći svoju primenu. Knjiga sadrži osam poglavlja: Uvod u upravljačke informacione sisteme, Modelovanje procesa i podataka, ERP informacioni sistemi, Odlučivanje podržano informacionim sistemima, Sistemi za podršku individualnom i grupnom odlučivanju, Poslovna inteligencija, Izvršni informacioni sistemi i Inteligentni sistemi.Predupisni rok je otvoren!

Predupis za generaciju 2017/2018 je u toku. Prijavite se na vreme >>

ITS TV
Video obilazak škole
ITS školski kanal>>> Profesori i nastavni tim

ITS nastavnički kanal>>>

Predstavljanje predmeta

ITS kanal o predmetima>>>

PITAMO VAS
Koji uređaj najviše koristite u toku dana?

laptop
PC
tablet
mobilni telefon

 
garancija