studentski portal Login
Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje
PROGRAMI
BUDITE OBAVEŠTENI

Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće
ITS studentske novosti

STUDENTI O ITS-u
Petar Gnjidić„Na ITS-u sam upisao internet programiranje na smeru Informacione tehnologije zato što sam želeo da za što kraći vremenski period promenim profesiju. ITS mi je pomogao da pronađem sebe i da radim ono što zaista volim. Nastava je usko specijalizovana, savremena i u skladu sa svetskim trendovima, a pored toga, ITS ima i tim vrhunskih predavača. Uslovi za učenje su odlični i radi se na najsavremenijoj opremi. Studiranje na ITS-u mi je osiguralo put u budućnost.
Već tokom školovanja dobio sam priliku da se praktično usavršavam u LINK groupu, u okviru LINK Apprentice Programa, gde sam se i zaposlio kao PHP programer. Sada mogu da ispoljim svoju kreativnost, da kreiram moderne web aplikacije i radim ono što zaista  volim.
Pogledajte ostale utiske studenata>>>
MLADEN RAKIĆ, DIPLOMAC

KURIKULUM

Informacione tehnologije karakteriše izuzetno dinamičan razvoj. Čitavi koncepti se promene svakih nekoliko godina, a iz dana u dan taj period je sve kraći. Stoga se od institucija koje se bave edukacijom IT stručnjaka očekuje da neprekidno unapređuju i usklađuju programe školovanja sa razvojem informacionih tehnologija i novo izdatim silabusima IT udruženja, što mi na ITS-u upravo i činimo. U kreiranju kurikuluma ITS-a prihvaćeni su svetski standardi obrazovanja iz oblasti računarskih nauka, implementirani najkvalitetniji programi i ugradjena sopstvena iskustva osnivača iz višegodišnjeg rada na polju IT obrazovanja.

 

Izaberite jedan od 4 najaktuelnija IT obrazovna programa:

 

Organizacija poslovnih sistema (IT) - naučite da upravljate poslovnim sistemima i vodite projekte.
 
Studiranjem na programu Organizacija poslovnih sistema (IT) steći ćete znanja i veštine iz oblasti organizacije poslovnih sistema, poslovnih računarskih aplikacija, elektronskog poslovanja, menadžmenta, makroekonomije, menadžmenta ljudskih resursa, upravljačkih i poslovnih informacionih sistema, upravljanja kvalitetom, poslovnih komunikacija i pregovaranja, upravljanja projektima, finansijskog menadžmenta, globalizacije i preduzetništva.Krajnji cilj ovako koncipiranog studijskog programa su visoko obrazovani kadrovi koji su u stanju da, po okončanju studija, zauzmu svoja mesta u kompanijama svih veličina i vrsta delatnosti, a koje imaju potrebu za stručnjacima iz oblasti organizacije poslovnih sistema. Više >>

 

Informacione tehnologije - postanite visoko plaćen softver inženjer.
 
Studiranjem na programu Informacione tehnologije pripremićete se za rad na celokupnom procesu projektovanja, izrade i implementacije softvera. Od početne analize, planiranja i dizajna, preko kodiranja i testiranja do instalacije i održavanja softvera na mestu njegovog korišćenja. Studiranje podrazumeva rad na konkretnim projektima sa ciljem samostalne izrade softverskih rešenja. Upoznajte se sa algoritamskim modelovanjem, objektno orijentisanim principima, strukturama podataka, web programiranjem, bazama podataka i upitnim jezicima, dizajnom interfejsa aplikacija, testiranjem i održavanjem softvera, elementima sigurnosti i zaštite podataka i računarskih sistema. Više >>


Računarska multimedija - pretvorite svoj talenat u dobro plaćeno zanimanje dizajnera novih medija.

Studiranjem na programu Računarska multimedija, spremićete se za kreativan rad kroz upotrebu računara i najnovijih programa za dizajn. Program obuhvata oblasti grafičkog dizajna, vizuelnih komunikacija, multimedija, interaktivnosti, produkcije i dinamičkih vizuelnih principa, crtanja, kao i oblasti teorije i istorije umetnosti i dizajna. Savladaćete napredne metode i tehnike obrade digitalne slike, zvuka, videa, tehnike ilustrovanja, animiranja i komponovanja interaktivnog multimedijalnog sadržaja.  Više >>


Elektronsko poslovanje - osmislite i vodite poslovanje kompanije na globalnom tržištu.
 
Studiranjem na programu Elektronsko poslovanje steći ćete znanja i veštine iz oblasti elektronskog poslovanja, elektronske uprave, elektronske trgovine, sistema plaćanja u elektronskom poslovanju, tehnika Internet marketinga, poslovnih informacionih sistema, menadžmenta i informacionih tehnologija. Program je koncipiran tako da studentima omogući sticanje specijalizovanih znanja i veština iz oblasti modernog biznisa, ali i tehničkih znanja u domenu programerskih alata i baza podataka. Krajnji cilj ovako koncipiranog studijskog programa su visoko obrazovani kadrovi koji su u stanju da, po okončanju studija, zauzmu svoja mesta u kompanijama svih veličina i vrsta delatnosti, a koje imaju potrebu za stručnjacima iz oblasti elektronskog poslovanja. Više >>Od svetski prihvaćenih standarda iz oblasti obrazovanja računarskih nauka, ugradjenih u nastavni plan i program ITS-a, posebno se izdvaja CC2008 (Computing Curricula 2008), standard razvijen u Sjedinjenim Američkim Državama, od strane najpoznatijih svetskih IT udruženja, kao što su IEEE-CS (Institute for Electrical and Electronic Engineers - Computer Society) i ACM (Association for Computing Machinery). Ovaj standard uzima u obzir dinamičan i stalan trend razvoja i promena u oblasti IT, stalne nove zahteve tržišta i potrebe društva sa aspekta planiranog ekonomskog razvoja. U kreiranju nastavnog plana i programa ITS-a implementirani su izmedju ostalih i sledeći obrazovni programi:

 

  • Cambridge International - Univerzitet Cambridge
  • EUCIP Syllabus - najvećeg evropskog udruženja IT profesionalaca CEPIS
  • ECDL Syllabus - European Computer Driving Licence - ECDL Foundation
  • Microsoft Official Curricullum - kompanije Microsoft.Predupisni rok je otvoren!

Predupis za generaciju 2017/2018 je u toku. Prijavite se na vreme >>

ITS TV
Video obilazak škole
ITS školski kanal>>> Profesori i nastavni tim

ITS nastavnički kanal>>>

Predstavljanje predmeta

ITS kanal o predmetima>>>

PITAMO VAS
Koji uređaj najviše koristite u toku dana?

laptop
PC
tablet
mobilni telefon

 
garancija