studentski portal Login
Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje
PROGRAMI
BUDITE OBAVEŠTENI

Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće
ITS studentske novosti

STUDENTI O ITS-u
Kristina Naumović„Završila sam Visoku školu strukovnih studija za informacione tehnologije ITS, profil za Internet programiranje. Diplomirala sam u decembru 2008. godine. Studijama sam izuzetno zadovoljna, jer je reč o kvalitetnoj visokoškolskoj ustanovi sa stručnim nastavnim kadrom i odličnim uslovima za rad. Prednost je u tome što su cele studije savremene i, po mom mišljenju, mnogo kvalitetnije u odnosu na druge fakultete u Srbiji. Ja sam, pre ITS-a, studirala na američkom univerzitetu i mogu da kažem da ITS ide u korak sa visokoobrazovnim institucijama u Americi.

Pogledajte ostale utiske studenata>>>
KRISTINA NAUMOVIĆ, DIPLOMAC

SPISAK PREDMETA NA PROGRAMU ELEKTRONSKO POSLOVANJE

RB

Šifra

Naziv predmeta

Sem.

ECTS

PRVA GODINA

1.

IIT

Informacione i Internet tehnologije

I

7

 

1.1.

Hardver i osnovne hardverske komponente računara

 

 

 

1.2.

Sistemski i korisnički softver

 

 

 

1.3.

Internet tehnologije i Internet servisi

 

 

 

1.4.

Komunikacione tehnologije

 

 

 

1.5.

Bežične i mobilne tehnologije

 

 

2.

RAM

Računarska matematika

I

8

 

2.1.

Matematička logika

 

 

 

2.2.

Matrice i determinante

 

 

 

2.3.

Integralni račun

 

 

 

2.4.

Diferencijalni račun

 

 

3.

EP

Elektronsko poslovanje

I

8

 

3.1.

B2B i B2C poslovanje

 

 

 

3.2.

IT poslovanje i preduzetništvo

 

 

Bira se jedan iz sledeće grupe:

4.

PAWD

Poslovne, grafičke i multimedijalne aplikacije sa WEB dizajnom

I

7

 

4.1.

Kancelarijski paketi programa

 

 

 

4.2.

Programi za obradu slike

 

 

 

4.3.

Programi za vektorsku grafiku

 

 

 

4.4.

Teorija web dizajna

 

 

 

4.5.

Izrada prezentacija korišćenjem web alata

 

 

5.

OEFR

Osnove ekonomije, finansija i računovodstva

I

8

 

5.1.

Pojam, predmet i razvoj ekonomije

 

 

 

5.2.

Osnove računovodstva

 

 

 

5.3.

Finansijski menadžment

 

 

ECTS I sem 30

6.

OP

Osnove programiranja

II

8

6.1

Programerske tehnike

6.2.

Struktura programa

6.3.

Programski jezik C

7.

AP

Analiza podataka

II

8

 

7.1.

Prikupljanje i obrada podataka

 

 

 

7.2.

Zaključivanje i donošenje odluka

 

 

 

7.3.

Grafička prezentacija podataka

 

 

8.

E1

Engleski jezik I - Intermediate

II

6

 

8.1.

Osnovna vremena engleskog jezika

 

 

 

8.2.

Vokabular svakodnevne komunikacije

 

 

 

8.3.

Samostalna primena jezika

 

 

Bira se jedan iz sledeće grupe:

9.

RM

Računarske mreže

II

8

 

9.1.

Osnovi umrežavanja

 

 

 

9.2.

Mrežna oprema

 

 

 

9.3.

Mrežno administriranje

 

 

 

9.4.

Klijent/server arhitektura

 

 

9.5.

MikroTik

10.

SPKR

Socijalni i pravni kontekst računarstva

II

8

 

10.1.

Informaciono društvo

 

 

 

10.2.

Sociološki aspekti računarstva

 

 

 

10.3.

Pravo u računarstvu

 

 

ECTS II sem 30

Ukupno ECTS I godina 60

DRUGA GODINA

11.

PA

Programerski alati

III

8

 

11.1

Programski jezik C#

 

 

 

11.2.

ADO.NET programiranje

 

 

 

11.3.

Windows Form Technologies

 

 

12.

BP

Baze podataka

III

8

 

12.1.

Model entiteti-veze

 

 

 

12.2.

Relacioni Model

 

 

 

12.3.

Programi za rad sa bazama podataka

 

 

13.

E2

Engleski jezik II - UpperIntermediate

III

6

 

13.1.

Razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti

 

 

 

13.2.

Osposobljavanje za uspešnu pisanu i govornu komunikaciju

 

 

Bira se jedan iz sledeće grupe:

14.

APS

Analiza i projektovanje poslovnih sistema

III

8

 

14.1.

Upravljanje promenama

 

 

 

14.2.

Upravljanje rizicima i analiza organizacije

 

 

 

14.3.

Uvođenje elektronskog poslovanja

 

 

15.

BEP

Bezbednost elektronskog poslovanja

III

8

 

15.1.

Tehnike i metode zaštite sistema

 

 

 

15.2.

Kriptografija

 

 

 

15.3.

Specifičnosti zaštite e-poslovanja

 

 

ECTS III sem 30

16.

OM

Osnove Menadžmenta

IV

8

 

16.1.

Teorija menadžmenta

 

 

 

16.2.

Savremeni menadžment

 

 

 

16.3.

Profil i poslovi menadžera

 

 

17.

ET

Elektronska trgovina

IV

8

 

17.1.

Poslovni modeli e-trgovine

 

 

 

17.2.

Tehnološki razvoj e-trgovine

 

 

 

17.3.

Naplata i privatnost

 

 

18.

BE

Poslovni engleski za IT stručnjake

IV

6

 

18.1.

Poslovna korespodencija

 

 

 

18.2.

Terminologija savremenog poslovanja

 

 

Bira se jedan iz sledeće grupe:

19.

PIS

Projektovanje informacionih sistema

IV

8

 

19.1.

Teorija informacionih sistema

 

 

 

19.2.

Strukturna sistem analiza (SSA)

 

 

 

19.3.

Management informacioni sistemi

 

 

20.

NWD

Napredni web dizajn i internet programerski alati

IV

8

 

20.1.

Izrada i postavljanje web sajtova

 

 

 

20.2.

Java programiranje

 

 

 

20.3.

PHP programiranje

 

 

ECTS IV sem 30

Ukupno ECTS II godina 60

TREĆA GODINA

21.

EU

e-usluge

V

8

 

21.1.

e-uprava

 

 

 

21.2.

e-učenje

 

 

 

21.3.

e-zdravstvo

 

 

22.

MIM

Marketing i Internet Marketing

V

7

 

22.1.

Teorija marketinga

 

 

 

22.2.

Prodaja

 

 

 

22.3.

Internet marketing

 

 

23.

PK

Poslovna komunikacija

V

7

 

23.1.

Komunikacioni procesi

 

 

 

23.2.

Savremeni kanali poslovne komunikacije

 

 

 

23.3.

Tehnološka podrška poslovnoj komunikaciji

 

 

 

23.4.

Internet i poslovna komunikacija

 

 

Bira se jedan iz sledeće grupe:

24.

EB

Elektronsko bankarstvo

V

8

 

24.1.

Tehničko tehnološka osnova elektronskog bankarstva

 

 

 

24.2.

Projektovanje i implementacija sistema elektronskog bankarstva

 

 

 

24.3.

Međubankarske komunikacije i transakcije velikih vrednosti

 

 

25.

PIP

Projektovanje u oblasti internet programiranja

 V

8

  

25.1.

Projekat u jeziku Java

  

  

  

25.2.

Metode projektovanja aplikacija za Internet

  

  

ECTS V sem  30

26.

MPLJR

Menadžment projekata i ljudskih resursa

VI

6

   

26.1.

Menadžment projekata

 

  

   

26.2.

Menadžment ljudskih resura

  

  

27.

PMP

Prodaja i menadžment prodaje

VI

6

  

27.1.

Internet kao kanal prodaje

  

  

  

27.2.

Prodaja i prodajni nastup

  

  

  

27.3.

Elektronska komunikacija i prodaja

  

  

28.

PEP

Pravo u elektronskom poslovanju

VI

6

  

28.1.

Elektronsko poslovanje i pravna regulativa

  

  

  

28.2.

Pravo intelektualne svojine

  

  

  

28.3.

Elektronski ugovori i elektronsko plaćanje

  

  

29.

SP

Stručna praksa (u Comtrade-u)

VI

4

30.

ZR

Završni rad sa profesionalnim veštinama i pripremom za karijeru

VI

8

ECTS VI sem  30

Ukupno ECTS III godina  60

Ukupno ECTS 180Predupisni rok je otvoren!

Predupis za generaciju 2017/2018 je u toku. Prijavite se na vreme >>

ITS TV
Video obilazak škole
ITS školski kanal>>> Profesori i nastavni tim

ITS nastavnički kanal>>>

Predstavljanje predmeta

ITS kanal o predmetima>>>

PITAMO VAS
Koji uređaj najviše koristite u toku dana?

laptop
PC
tablet
mobilni telefon

 
garancija