studentski portal Login
Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje
PROGRAMI
BUDITE OBAVEŠTENI

Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće
ITS studentske novosti

STUDENTI O ITS-u
Petar Gnjidić„Oduvek su me privlačile informacione tehnologije i znao sam da ću se time baviti, ali, osim zainteresovanosti za IT struku, nisam posedovao neka posebna znanja iz ove oblasti – sve dok nisam upisao ITS i počeo da se usavršavam. Na ITS-u sam se opredelio za smer Elektronsko poslovanje, koji kombinuje web dizajn sa internet marketingom. Upravo tada sam i definitivno odlučio da je elektronsko poslovanje nešto čime želim da se bavim.
Iz školovanja na ITS-u imam samo pozitivna iskustva. Naročito mi se dopalo to što je program savremen i što prati promene i trendove u oblasti IT-ja, a fokus je na praktičnom radu i stvarima koje su odmah primenjive u praksi. Pred kraj školovanja, aplicirao sam za poziciju SEO/PPC praktikanta u okviru LINK Apprentice Programa. Nakon toga sam dobio i posao u LINK groupu, gde nastavljam svoje konstantno usavršavanje i sticanje novih znanja.
Pogledajte ostale utiske studenata>>>

BORIS PAVLIĆ, STUDENT

SPISAK PREDMETA NA PROGRAMU INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

RB

Šifra

Naziv predmeta

Sem.

ECTS

PRVA GODINA

1.

IIT

Informacione i Internet tehnologije

I

7

 

1.1.

Hardver i osnovne hardverske komponente računara

 

 

 

1.2.

Sistemski i korisnički softver

 

 

 

1.3.

Internet tehnologije i Internet servisi

 

 

 

1.4.

Komunikacione tehnologije

 

 

 

1.5.

Bežične i mobilne tehnologije

 

 

2.

RAM

Računarska matematika

I

8

 

2.1.

Matematička logika

 

 

 

2.2.

Matrice i determinante

 

 

 

2.3.

Integralni račun

 

 

 

2.4.

Diferencijalni račun

 

 

3.

SPM

Strukture podataka i algoritamsko modelovanje

I

7

 

3.1.

Strukture podataka

 

 

 

3.2.

Algoritamsko modelovanje

 

 

Bira se jedan iz sledeće grupe:

4.

PAWD

Poslovne, grafičke i multimedijalne aplikacije sa WEB dizajnom

I

8

 

4.1.

Kancelarijski paketi programa

 

 

 

4.2.

Programi za obradu slike

 

 

 

4.3.

Programi za vektorsku grafiku

 

 

 

4.4.

Teorija web dizajna

 

 

 

4.5.

Izrada prezentacija korišćenjem web alata

 

 

5.

RS

Računarski sistemi

I

8

 

5.1.

Arhitektura procesora

 

 

 

5.2.

Arhitektura računarskog sistema

 

 

 

5.3.

Operativni sistem Windows

 

 

 

5.4.

Operativni sistemi Unix i Linux

 

 

ECTS I sem 30

6.

OP

Osnovi programiranja

II

9

 

6.1

Programerske tehnike

 

 

 

6.2.

Struktura programa

 

 

 

6.3.

Programski jezik C

 

 

7.

KM

Kvantitativne metode

II

7

 

7.1.

Numerička matematika

 

 

 

7.2.

Kombinatorika

 

 

 

7.3.

Verovatnoća i statistika

 

 

8.

E1

Engleski jezik I - Intermediate

II

6

 

8.1.

Osnovna vremena engleskog jezika

 

 

 

8.2.

Vokabular svakodnevne komunikacije

 

 

 

8.3.

Samostalna primena jezika

 

 

Bira se jedan iz sledeće grupe:

9.

RM

Računarske mreže

II

8

 

9.1.

Osnovi umrežavanja

 

 

 

9.2.

Mrežna oprema

 

 

 

9.3.

Mrežno administriranje

 

 

 

9.4.

Klijent/server arhitektura

 

 

9.5

MikroTik

10.

SPKR

Socijalni i pravni kontekst računarstva

II

8

 

10.1.

Informaciono društvo

 

 

 

10.2.

Sociološki aspekti računarstva

 

 

 

10.3.

Pravo u računarstvu

 

 

ECTS II sem 30

Ukupno ECTS I godina 60

DRUGA GODINA

11.

PA

Programerski alati

III

9

 

11.1

Programski jezik C#

 

 

 

11.2.

ADO.NET programiranje

 

 

 

11.3.

Windows Form Technologies

 

 

12.

OOP

Objektno orijentisano programiranje

III

7

 

12.1.

Objektno-orjentisana analiza i dizajn

 

 

 

12.2.

UML jezik

 

 

 

12.3.

Java jezik

 

 

13.

BP

Baze podataka

III

7

 

13.1.

Model entiteti-veze

 

 

 

13.2.

Relacioni Model

 

 

 

13.3.

Programi za rad sa bazama podataka

 

 

Bira se jedan iz sledeće grupe:

14

OM

Osnove Menadžmenta

III

7

 

14.1.

Teorija menadžmenta

 

 

 

14.2.

Savremeni menadžment

 

 

 

14.3.

Profil i poslovi menadžera

 

 

15.

OEFR

Osnove ekonomije, finansija i računovodstva

III

7

 

15.1.

Pojam, predmet i razvoj ekonomije. Osnovne ekonomske kategorije

 

 

 

15.2.

Osnove računovodstva

 

 

 

15.3.

Finansijski menadžment

 

 

ECTS III sem 30

16.

PIS

Projektovanje informacionih sistema

IV

8

 

16.1.

Teorija informacionih sistema

 

 

 

16.2.

Strukturna sistem analiza (SSA)

 

 

 

16.3.

Management informacioni sistemi

 

 

17.

NBP

Napredne baze podataka

IV

8

 

17.1.

Napredne baze podataka

 

 

 

17.2.

SQL programiranje i administracija

 

 

18.

E2

Engleski jezik II - UpperIntermediate

IV

6

 

18.1.

Razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti

 

 

 

18.2.

Osposobljavanje za uspešnu pisanu i govornu komunikaciju

 

 

Bira se jedan iz sledeće grupe:

19.

MPLJR

Menadžment projekata i ljudskih resursa

IV

8

 

19.1.

Menadžment projekata

 

 

 

19.2.

Menadžment ljudskih resursa

 

 

20.

PRV

Programiranje u realnom vremenu

IV

8

 

20.1.

PHP programiranje

 

 

 

20.2.

Distribuirano programiranje

 

 

 

20.3.

PHP i MySQL

 

 

ECTS IV sem 30

Ukupno ECTS II godina 60

TREĆA GODINA

21.

IPA

Internet programerski alati

V

9

 

21.1.

Programski jezik Java

 

 

 

21.2.

Java Servlet

 

 

 

21.3.

JSP i JavaBeans

 

 

 

21.4.

Android programiranje

 

 

22.

BE

Poslovni engleski za IT stručnjake

V

6

 

22.1.

Poslovna korespodencija

 

 

 

22.2.

Terminologija savremenog poslovanja

 

 

23. PSI Principi softverskog inženjerstva V 7
  23.1 Prikupljanje softverskih zahteva    
  23.2 Softverski dizajn i implementacija rešenja    
  23.3 Testiranje i održavanje softvera    
  23.4 Upravljanje softverskom konfiguracijom    

Bira se jedan iz sledeće grupe:

24.

EP

Elektronsko poslovanje

V

8

 

24.1.

B2B i B2C poslovanje

 

 

 

24.2.

IT poslovanje i preduzetništvo

 

 

25.

MIM

Marketing i Internet Marketing

V

8

 

25.1.

Teorija marketinga

 

 

 

25.2.

Prodaja

 

 

 

25.3.

Internet marketing

 

 

ECTS V sem  30

26.

 PPP

Praktikum primenjenog programiranja

VI

5

 

26.1.

Kreiranje web aplikacija

 

 

 

26.2.

Kreiranje i korišćenje web servisa

 

 

27.

PZIS

Pouzdanost informacionih sistema

VI

6

 

27.1.

Pouzdanost, efektivnost i raspoloživost

 

 

 

27.2.

Troškovi pouzdanosti i kontrola kvaliteta

 

 

28.

UIS

Upravljački informacioni sistemi

VI

7

 

28.1.

Strategijski informacioni sistemi

 

 

 

28.2.

Sistemi za podršku odlučivanju

 

 

29.

SZ 

Sigurnost i zaštita informacionih sistema

VI

7

 

29.1.

Sigurnost podataka i sistema

 

 

 

29.2.

Zaštita IT infrastrukture

 

 

30.

 SP

Stručna praksa (u Comtrade-u)

VI

3

31.

 ZR

Završni rad sa profesionalnim veštinama i pripremom za karijeru

VI

7

ECTS VI sem  35

Ukupno ECTS III godina  65

Ukupno ECTS 185Predupisni rok je otvoren!

Predupis za generaciju 2017/2018 je u toku. Prijavite se na vreme >>

ITS TV
Video obilazak škole
ITS školski kanal>>> Profesori i nastavni tim

ITS nastavnički kanal>>>

Predstavljanje predmeta

ITS kanal o predmetima>>>

PITAMO VAS
Koji uređaj najviše koristite u toku dana?

laptop
PC
tablet
mobilni telefon

 
garancija