studentski portal Login
Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje
BRZI LINKOVI
BUDITE OBAVEŠTENI

Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće
ITS studentske novosti

STUDENTI O ITS-u

„U februaru 2008. godine, konkurisao sam za poziciju .Net Developera (programera početnika) u firmi Pexim Solutions. Polagao sam pet različitih testova, da bi me pozvali na poslednji razgovor. Dobio sam mnogo bolji posao – Build Engineera, za koji je jedan od uslova bio dve godine radnog iskustva na istoj poziciji, tako da se nisam ni usuđivao da konkurišem. Ocenili su da ću moći da, uz maksimalnu ozbiljnost i pomoć starijih kolega, opravdam njihovo poverenje i dobro obavljam poslove na toj poziciji, a sve to zahvaljujući znanju i iskustvu koje sam stekao studirajući i radeći na ITS-u.”


Pogledajte ostale utiske studenata>>>
SINIŠA RISTOVIĆ, STUDENT

STUDIJSKI PROGRAM ELEKTRONSKO POSLOVANJE

Završite studijski program Elektronsko poslovanje. Osmislite i vodite e-poslovanje kompanije na globalnom tržištu.

 

 

Studiranjem na programu Elektronsko poslovanje steći ćete znanja i veštine iz oblasti elektronskog poslovanja, elektronske uprave, elektronske trgovine, sistema plaćanja u elektronskom poslovanju, tehnika Internet marketinga, poslovnih informacionih sistema, menadžmenta i informacionih tehnologija. Program je koncipiran tako da studentima omogući sticanje specijalizovanih znanja i veština iz oblasti modernog biznisa, ali i tehničkih znanja u domenu programerskih alata i baza podataka. Velika pažnja je posvećena bezbedonosnim pitanjima i mehanizmima zaštite u savremenom elektronskom poslovanju.

 

Krajnji cilj ovako koncipiranog studijskog programa su visoko obrazovanni kadrovi koji su u stanju da, po okončanju studija, zauzmu svoja mesta u kompanijama svih veličina i vrsta delatnosti, a koje imaju potrebu za stručnjacima iz oblasti elektronskog poslovanja.

 

 

Izaberite profil

 

U okviru programa Elektronsko poslovanje postoje 2 profila.

 

Elektronska trgovina i bankarstvo
Ukoliko odaberete profil Elektronska trgovina i bankarstvo naučićete kako da vodite i organizujete sisteme za elektronsku trgovinu ili budete vođa tima za elektronsko bankarstvo, bilo u bankama ili kompanijama. Izučavaćete koncept, primere, model i najbolju praksu iz oblasti elektronske trgovine. Upoznate ćete se sa sistemima zaštite u elektronskom bankarstvu i savladati osnove kriptografije u primenjenom poslovanju.

Pogledajte detaljnije o ovom profilu >>>

 

Web dizajn sa Internet marketingom
Na profilu za Web dizajn i Internet marketing studenti izučavaju najnovije tehnike planiranja, izrade i implementacije web sajtova kao i tehnike promocije kompanija na internetu, optimizacije sajtova i kreiranje oglasnih kampanja. Pored tehnika i tehnologija za izradu web sajtova kod studenta se podstiče i razvija kreativnost i sloboda vizuelnog izražavanja u digitalnom okruženju.

Pogledajte detaljnije o ovom profilu >>>

 

 

Šta ćete savladati?

Znanja i veštine kojima ćete ovladati po okončanju studija na ovom studijskom programu obuhvataju:

 • Mogućnost implementacije različitih modela elektronskog poslovanja (e-Commerce, e-Government, e-Banking, e-Learning, m-Commerce ... )
 • Kreiranje i održavanje dinamičkih web lokacija
 • HTML jezik
 • Principe i metode upravljanja projektima i informacijama
 • Analizu podataka u poslovanju
 • Search Engine Optimization
 • Sisteme za reklamiranje na Internetu
 • Sisteme plaćanja na Internetu
 • Poslovnu primenu cloud computinga
 • Poslovni aspekt društvenih mreža
 • Virtuelne organizacije
 • Zaštitu podataka u mrežnom okruženju
 • Poznavanje pojavnih oblika sajber kriminala i pravne regulative u tom domenu
 • Bezbednost elektronskog poslovanja

 

 

 

 

Najbolji uslovi studiranja

 

Nastava se izvodi najvećim delom u računarskim laboratorijama, na 246 laptop računara. Sve laboratorije su klimatizovane i opremljene multimedijalnom opremom. Nastava je interaktivna, uz primenu projektora, i u kombinaciji auditorno - praktično u računarskim laboratorijama korišćenjem računarske opreme, kroz paralelni rad studenata tokom predavanja i samostalni rad tokom vežbi. Praktična nastava izvodi se u laboratorijama po principu jedan student-jedan računar. Studenti paralelno sa profesorima unose i pokreću programe u softverskim alatima. Tu su i prateći sadržaji, sportski tereni, bazen, restoran, IT klub. Sve imate u okviru našeg ITS kampusa.

 

Pogledajte prostor i uslove u kojima ćete studirati >>>

 

Gde ćete moći da radite?

 

Studenti koji završe studije na studijskom programu Elektronsko poslovanje imaće mogućnost da pronađu atraktivne poslove u svetu digitalne ekonomije. Budući da se sve veći broj poslovnih procesa u kompanijama svih veličina zasniva na primeni informacione tehnologije, ponuda poslova u ovoj oblasti je u konstantnom porastu u svetskim razmerama.

Studenti koji završe studijski program Elektronsko poslovanje mogu da se zaposle kao:

 • Specialist for electronic governance
 • Officer in the sector of electronic banking
 • Expert in SEO/PPC
 • Internet Marketing Consultant
 • Community manager
 • Engineer Business Processes
 • Project manager
 • STG Power Power Brand Specialist
 • Senior Project Manager Developer
 • IT Consultant
 • E-Commerce Oparations Coordinator
 • QA Analyst
 • Web marketing asistent
 • Online marketing asistent
 • Saradnik za brendiranje
 • Sales Executive
 • Expert in Business Process Management
 • Advanced Solution Manager
 • Marketing Manager
 • Sales Engineer
 • Web content officer
 • Web Content Creator
 • IS/IT Sourcing Specialist
 • Konsultant za poslovni softver
 • Technology Manager
 • Social Media Marketing Assistant
 • Menadžer društvenih mreža
 • Search Engine Marketing Officer
 • Financial Software consultant
 • Strategy Expert
 • Stručni saradnik u odeljenju kontorling IT
 • IT Key Account Manager
 • Target Account Analyst 

Pozicije kao što su specijalista za elektronsku upravu, službenik u sektoru za elektronsko bankarstvo, inženjer razvoja poslovnih sistema, stručnjak za SEO/PPC, Internet marketing konsultant, community manager i sl. su samo neki od primera pozicija na kojima budući diplomac može da radi u zavisnosti od svojih interesovanja i potreba. Pojava novih poslovnih modela organizovanja privrednih subjekata u formi virtuelnih organizacija, proširuje mogućnosti pronalaženja atraktivnih zanimanja u domenu elektronskog poslovanja, ali pruža mogućnost obrazovanim kadrovima iz ove oblasti da sa udaljenih lokacija rade za internacionalne kompanije.

 

 

Šta dalje?

 

Upoznajte se sa planom i programom i pogledajte opise predmeta i ostale detalje na studijskom programu Elektronsko poslovanje. Da li Vas interesuju i drugi studijski programi? Saznajte više o programima Informacione tehnologije, Računarska multimedija ili Organizacija poslovnih sistema (IT).

 

Izaberite paket studija koji odgovara Vašim potrebama.

 

I požurite. Osigurajte svoje mesto na vreme.

 

Prijavite se ovde >>>Predupisni rok je otvoren!

Predupis za generaciju 2017/2018 je u toku. Prijavite se na vreme >>

ITS TV
Video obilazak škole
ITS školski kanal>>> Profesori i nastavni tim

ITS nastavnički kanal>>>

Predstavljanje predmeta

ITS kanal o predmetima>>>

PITAMO VAS
Koji uređaj najviše koristite u toku dana?

laptop
PC
tablet
mobilni telefon

 
garancija