studentski portal Login
Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje
PROGRAMI
BUDITE OBAVEŠTENI

Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće
ITS studentske novosti

STUDENTI O ITS-u
Kristina Naumović„Završila sam Visoku školu strukovnih studija za informacione tehnologije ITS, profil za Internet programiranje. Diplomirala sam u decembru 2008. godine. Studijama sam izuzetno zadovoljna, jer je reč o kvalitetnoj visokoškolskoj ustanovi sa stručnim nastavnim kadrom i odličnim uslovima za rad. Prednost je u tome što su cele studije savremene i, po mom mišljenju, mnogo kvalitetnije u odnosu na druge fakultete u Srbiji. Ja sam, pre ITS-a, studirala na američkom univerzitetu i mogu da kažem da ITS ide u korak sa visokoobrazovnim institucijama u Americi.

Pogledajte ostale utiske studenata>>>
KRISTINA NAUMOVIĆ, DIPLOMAC

SPISAK PREDMETA NA PROGRAMU ORGANIZACIJA POSLOVNIH SISTEMA

RB

Šifra

Naziv predmeta

Sem.

ECTS

PRVA GODINA

1.

PRA

Poslovne računarske aplikacije

I

7

 

1.1.

Kancelarijski paketi programa

 

 

 

1.2.

Izrada prezentacija korišćenjem veb alata

 

 

2.

OPS

Organizacija poslovnih sistema

I

7

 

2.1.

Principi organizacije

 

 

 

2.2.

Savremeni modeli organizacione strukture

 

 

 

2.3.

Produktivnost i značaj produktivnosti rada

 

 

 

2.4.

Osnovni institucionalni oblici organizovanja

 

 

3.

RM

Matematika

I

8

 

3.1.

Matematička logika

 

 

 

3.2.

Matrice i determinante

 

 

 

3.3.

Integralni račun

 

 

 

3.4.

Diferencijalni račun

 

 

Bira se jedan iz sledeće grupe:

4.

IIT

Informacione i internet tehnologije

I

8

 

4.1.

Hardver i osnovne hardverske komponente računara

 

 

 

4.2.

Sistemski i korisnički softver

 

 

 

4.3.

Internet tehnologije i Internet servisi

 

 

 

4.4.

Komunikacione tehnologije

 

 

 

4.5.

Bežične i mobilne tehnologije

 

 

5.

EP

Elektronsko poslovanje

I

8

 

5.1.

B2B i B2C poslovanje

 

 

 

5.2.

Modeli elektronske trgovine

 

 

 

5.3.

Elektronsko bankarstvo

 

 

 

5.4.

IT poslovanje i preduzetništvo

 

 

ECTS I sem 30

6.

M

Menadžment

II

7

 

6.1

Teorija menadžmenta

 

 

 

6.2.

Porterov model opštih strategija

 

 

 

6.3.

 Upravljanje ljudskim potencijalima

 

 

7.

MaE

Makroekonomija

II

8

 

7.1.

Osnovni makroekonomski agregati

 

 

 

7.2.

IS i LM model i Filipsova krivakao osnovni makroekonomski modeli

 

 

 

7.3.

Uloga fiskalne politike

 

 

8.

MLJR

Menadžment ljudskih resursa

II

7

 

8.1.

Metodi rukovođenja

 

 

 

8.2.

Motivaacija zaposlenih

 

 

 

8.3.

Izgradnja informacionog sistema ljudskih resursa

 

 

Bira se jedan iz sledeće grupe:

9.

UIS

Upravljački informacioni sistemi

II

8

 

9.1.

Strategijski informacioni sistemi

 

 

 

9.2.

Sistemi za podršku odlučivanju

 

 

10.

PIS

Poslovni informacioni sistemi

II

8

 

10.1.

Analiza arhitekture IS

 

 

 

10.2.

Servisno orijentisana arhitektura

 

 

 

10.3.

SOA dizajn paterni

 

 

ECTS II sem 30

Ukupno ECTS I godina 60

DRUGA GODINA

11.

E1

Engleski jezik I

III

6

 

11.1

Osnovna vremena engleskog jezika

 

 

 

11.2.

Vokbular svakodnevne komunikacije

 

 

 

11.3.

Samostalna primena jezika

 

 

12.

L

Logistika

III

8

 

12.1.

Aktivnosti logističkog menadžmenta

 

 

 

12.2.

Servis potrošača i predviđanje promena u okruženju

 

 

 

12.3.

Informacione tehnologije kao podrška razvoju logističkog IS

 

 

13.

UK

Upravljanje kvalitetom

III

8

 

13.1.

Integralni kvalitet proizvoda

 

 

 

13.2.

Standardizacija

 

 

Bira se jedan iz sledeće grupe:

14

PKP

Poslovne komunikacije i pregovaranje

III

8

 

14.1.

Verbalna i neverbalna komunikacija

 

 

 

14.2.

Pregovaranje

 

 

 

14.3.

Poslovna korespodencija

 

 

15.

UP

Upravljanje projektima

III

8

 

15.1.

Izrada WBS, PBS i OBS dijagrama

 

 

 

15.2.

Planiranje realizacije projekta

 

 

 

15.3.

Sistem izveštavanja u realizaciji projekta

 

 

ECTS III sem 30

16.

FM

Finansijski menadžment

IV

8

 

16.1.

Poslovno, poresko i finansijsko okruženje

 

 

 

16.2.

Finansijsko planiranje

 

 

 

16.3.

Operativni i finansijski leveridž

 

 

17.

E2

Engleski jezik II

IV

6

 

17.1.

Razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti

 

 

 

17.2.

Osposobljavanje za uspešnu pisanu komunikaciju

 

 

 

17.3.

Osposobljavanje za uspešnu govornu komunikaciju

 

 

18.

G

Globalizacija (Međunarodno trgovinsko poslovanje)

IV

8

 

18.1.

Novi svetski poredak

 

 

 

18.2.

Međunarodno tržište

 

 

Bira se jedan iz sledeće grupe:

19.

P

Preduzetništvo

IV

8

 

19.1.

Pojam preduzetništva

 

 

 

19.2.

Biznis plan

 

 

20.

UI

Upravljanje investicijama

IV

8

 

20.1.

Izrada investicionog programa

 

 

 

20.2.

Finansiranje investicija

 

 

 

20.3.

IPA projekti Evropske Unije

 

 

ECTS IV sem 30

Ukupno ECTS II godina 60

TREĆA GODINA

21.

APPS

Analiza i projektovanje poslovnih sistema

V

8

 

21.1.

Vrste organizacionih struktura

 

 

 

21.2.

Transformacija preduzeća ka e-poslovanju

 

 

22.

E3

Engleski jezik III - poslovni za IT

V

6

 

22.1.

Poslovna korespodencija

 

 

 

22.2.

Terminilogija savremenog poslovanja

 

 

23.

MiE

Mikroekonomija

V

8

 

23.1.

Značaj poslovne ekonomije

 

 

 

23.2.

Tržišna ražnja i prihod preduzeća

 

 

 

23.3.

Zakonitosti i alati mikroekonomske analize

 

 

 

23.4.

Merenje efikasnosti preduzeća

 

 

Bira se jedan iz sledeće grupe:

24.

MIM

Marketing i internet marketing

V

8

 

24.1.

Teorija marketinga

 

 

 

24.2.

Internet marketing

 

 

25.

OJ

Odnosi sa javnošću

     V

8

    25.1   Organizacija PR službe    
    25.2    Korporativni identitet    

ECTS V sem  30

26.

PMP

Prodaja i menadžment prodaje

VI

6

 

26.1.

Oblici, načini i tipovi prodaje

 

 

 

26.2.

Tehnike ocenjivanja učinka prodajne službe

 

 

27.

PPU

Poslovno pravo i ugovaranje

VI

6

 

27.1.

Pojam i predmet poslovnog prava

 

 

 

27.2.

Poslovno pravo na Internetu

 

 

28.

ET

Elektronska trgovina

VI

8

 

28.1.

Mesto e-trgovine u e-poslovanju

 

 

 

28.2.

Poslovni modeli e-trgovine

 

 

29.

PUO

Praktikum iz upravljanja organizacijom

VI

6

 

29.1.

Projektovanje organizacije i organizacione promene

 

 

 

29.2.

Projektovanje i inženjering poslovnih procesa

 

 

30.

SP

Stručna praksa (u Comtrade-u)

VI

3

31.

ZR

Završni rad sa profesionalnim veštinama i pripremom za karijeru

VI

7

ECTS VI sem  36

Ukupno ECTS III godina  60

Ukupno ECTS 180Predupisni rok je otvoren!

Predupis za generaciju 2017/2018 je u toku. Prijavite se na vreme >>

ITS TV
Video obilazak škole
ITS školski kanal>>> Profesori i nastavni tim

ITS nastavnički kanal>>>

Predstavljanje predmeta

ITS kanal o predmetima>>>

PITAMO VAS
Koji uređaj najviše koristite u toku dana?

laptop
PC
tablet
mobilni telefon

 
garancija