studentski portal Login
Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje
PROGRAMI
BUDITE OBAVEŠTENI

Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće
ITS studentske novosti

STUDENTI O ITS-u
„Želeo sam da upišem školu čijim ću završetkom steći iskustvo i znanje da odmah započnem svoj posao i da radim. Pre ITS-a sam dve godine studirao na državnom fakultetu i razlika u načinu na koji se studentima pružaju znanja je kardinalno velika. Na ITS-u je studentu pruženo sve, na njemu je samo da uči i u tom slučaju ne postoji ni najmanja mogućnost da ne uspe. Još jednom bih ponovio: ovde stičem znanja koja su stvarno praktična i koja će mi veoma značiti. Ja sebe kroz pet godina vidim kao vlasnika jednog malog do srednjeg uspešnog IT preduzeća.”

Pogledajte ostale utiske studenata>>>
MILOŠ ĐAKOVIĆ, DIPLOMAC

SPISAK PREDMETA NA PROGRAMU RAČUNARSKA MULTIMEDIJA

RB

Šifra

Naziv predmeta

Sem.

ECTS

PRVA GODINA

1.

IIT

Informacione i Internet tehnologije

I

7

 

1.1.

Hardver i osnovne hardverske komponente računara

 

 

 

1.2.

Sistemski i korisnički softver

 

 

 

1.3.

Internet tehnologije i Internet servisi

 

 

 

1.4.

Komunikacione tehnologije

 

 

 

1.5.

Bežične i mobilne tehnologije

 

 

2.

RSG

Rasterska grafika

I

7

 

2.1.

Kreiranje rasterskih dokumenata

 

 

 

2.2.

Softveri za obradu rasterskih dokumenata

 

 

 

2.3.

Priprema rasterskih dokumenata za štampu

 

 

3.

MAT

Matematika

I

8

 

3.1.

Matematička logika

 

 

 

3.2.

Matrice i determinante

 

 

 

3.3.

Integralni račun

 

 

 

3.4.

Diferencijalni račun

 

 

Bira se jedan iz sledeće grupe:

4.

TCN

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

I

8

 

4.1.

Osnove nacrtne geometrije

 

 

 

4.2.

Ortogonalna projekcija geometrijskih tela

 

 

 

4.3.

Standardi i pravila crtanja

 

 

 

4.4.

Elementi kotiranja

 

 

 

4.5.

Tehnički crtež i tehnička dokumentacija

 

 

5.

CRT

Crtanje

I

8

 

5.1.

Istorija crteža

 

 

 

5.2.

Osnove crtanja

 

 

 

5.3.

Crtačke tehnike

 

 

 

5.4.

Osnovni elementi crteža: kompozicija, linija, perspektiva, površina, svetlost, senka, valera

 

 

ECTS I sem 30

6.

TMT

Teorija novih medija

II

6

 

6.1

Savremena teorija medija posle poststrukturalizma

 

 

 

6.2.

Analiza tekstova teoretičara i istoričara umetnosti i medija

 

 

 

6.3.

 Teorija dizajna novih medija i video igara

 

 

7.

RA

Vizuelne osnove

II

5

 

7.1.

Osnove vizuelne percepcije

 

 

 

7.2.

Principi kompozicije

 

 

8.

TIS

Osnove savremene umetnosti i dizajna

II

6

 

8.1.

Nastanak i razvoj umetnosti i dizajna

 

 

 

8.2.

Savremena kretanja u umetnosti i dizajnu

 

 

9.

PRSG Primene rasterske grafike u dizajnu 

II

     6
  9.1. Alati za selekciju rasterskih jedinica    
  9.2. Alati za transformaciju, retuširanje, bojenje    
  9.3. Primena filtera i vektorskih elemenata    

Bira se jedan iz sledeće grupe:

10.

FTG

Fotografija

II

7

 

10.1.

Kamera obcura, optika i hemija

 

 

 

10.2.

Blenda i ekspozicija

 

 

 

10.3.

Vrste sočiva

 

 

 

10.4.

Autorova fotografija u grafici

 

 

11.

PP

Principi projektovanja

II

7

 

11.1.

Modelovanje i simulacije

 

 

 

11.2.

Primena programskih alata u tehničkim proračunima

 

 

 

11.3.

Izrada grafičke dokumentacije projekta

 

 

ECTS II sem 30

Ukupno ECTS I godina 60

DRUGA GODINA

12.

E1

Engleski jezik I

III

6

 

12.1

Osnovna vremena engleskog jezika

 

 

 

12.2.

Vokabular svakodnevne komunikacije

 

 

 

12.3.

Samostalnaprimena jezika

 

 

13.

VG

Vektorska grafika

III

6

 

13.1.

Uvod u vektorsku grafiku

 

 

 

13.2.

Kreiranje vektorskih dokumenata

 

 

 

13.3.

Priprema vektorskih dokumenata za profesionalno štampanje

 

 

14.

WD1

WEB dizajn

III

6

 

14.1.

Uvod u HTML

 

 

 

14.2.

Postupak izrade veb sajta

 

 

 

14.3.

Navigacija i definisanje elemenata navigacije

 

 

15.

3DM

3D modelovanje i animacija                         

III

6

 

15.1.

Programi za modelovanje

 

 

 

15.2.

Virtuelni prostor i poligonalno modelovanje

 

 

 

15.3.

NURBS modelovanje

 

 

Bira se jedan iz sledeće grupe:

16.

SPKR

Socijalni i pravni kontekst IT

III

6

 

16.1.

Sociološki aspekti računarstva

 

 

 

16.2.

Pravo u računarstvu

 

 

17.

MEN

Menadžment

III

6

 

17.1.

Teorija menadžmenta

 

 

 

17.2.

Porterov model opštih strategija

 

 

ECTS III sem 30

18.

E2

Engleski jezik II

IV

6

 

18.1.

Razumevanje pisanih članaka iz najrazličitijih oblasti

 

 

 

18.2.

Osposobljavanje za uspešnu pisanu komunikaciju

 

 

 

18.3.

Osposobljavanje za uspešnu govornu komunikaciju

 

 

19.

PVG

Primene vektorske grafike u dizajnu

II

5

 

19.1.

Rad sa softverom za izradu vektorskih dokumenata    
  19.2. Upotreba efekata na vektorskim objektima     
20. PTMA

Praktikum iz 3D modelovanja i animacije                 

IV 

5

  20.1. UV prostor modela    
  20.2. Šejderi  

 

  20.3. Poligonalni tokovi    

21.

WD2

Napredni WEB dizajn

IV

6

 

21.1.

Lejeri i njihova upotreba

 

 

 

21.2.

Upoznavanje sa DOM modelom

 

 

Bira se jedan iz sledeće grupe:

22.

DOZ

Dizajn i obrada zvuka

IV

8

 

22.1.

Snimanje, obrada i montaža zvuka i efekata

 

 

 

22.2.

Produkcija u programu Sony Acid Pro i postprodukcija u programu Sony Sound Forge

 

 

23.

VP

Video produkcija

IV

8

 

23.1.

Upoznavanje sa različitim audio i video kodecima i formatima

 

 

 

23.2.

Rad u programu za nelinearnu video montažu Adobe Premiere Pro

 

 

 

23.3.

Specijalni efekti u video produkciji za potrebe filma, reklama, TV spotova ...

 

 

ECTS IV sem 30

Ukupno ECTS II godina 60

TREĆA GODINA

24.

E3

Engleski jezik III - poslovni za IT

V

6

 

24.1.

Poslovna korespondencija

 

 

 

24.2.

Terminologija savremenog poslovanja

 

 

25.

DP

Dizajn publikacija

     V

8

   25.1  Osnove pripreme za štampu
   
   25.2
 Softverski alati namenjeni dizajnu publikacija    

26.

VE

Vizuelni efekti

V

8

 

26.1.

Istorija vizuelnih efekata

 

 

 

26.2.

Node-based kompoziting

 

 

 

26.3.

RGBA kanali slike

 

 

Bira se jedan iz sledeće grupe:

27.

MIM

Marketing i Internet Marketing

V

8

 

27.1.

Teorija marketinga

 

 

 

27.2.

Prodaja

 

 

 

27.3.

Internet marketing

 

 

28.

UP

Upravljanje projektima

V

8

 

28.1.

Savremeni pristupi u upravljanju projektima

 

 

 

28.2.

Projektni menadžment

 

 

 

28.3.

Upravljanje ljudskim resursima u projektima

 

 

 

28.4.

Praćenje i kontrola realizacije projekta

 

 

ECTS V sem  30

29.

 KI

Korporativni identitet

VI

7

 

29.1.

Elementi korporativnog identiteta

 

 

 

29.2.

Dizajniranje korporativnog identiteta uinterijerima i eksterijerima

 

 

30.

EP

Elektronsko poslovanje

VI

6

 

30.1.

B2B i B2C poslovanje

 

 

 

30.2.

IT poslovanje i preduzetništvo

 

 

31.

PRD

Praktikum iz osnova dizajna

VI

7

 

31.1.

Primarni, sekundarni i propratni elementi praktikuma

 

 

 

31.2.

Priprema praktikuma za štampanje i elektronsko prikazivanje

 

 

33.

SP

Stručna praksa (u Comtrade-u)

VI

3

34.

ZR

Završni rad sa profesionalnim veštinama i pripremom za karijeru

VI

7

ECTS VI sem  30

Ukupno ECTS III godina  60

Ukupno ECTS 180Predupisni rok je otvoren!

Predupis za generaciju 2017/2018 je u toku. Prijavite se na vreme >>

ITS TV
Video obilazak škole
ITS školski kanal>>> Profesori i nastavni tim

ITS nastavnički kanal>>>

Predstavljanje predmeta

ITS kanal o predmetima>>>

PITAMO VAS
Koji uređaj najviše koristite u toku dana?

laptop
PC
tablet
mobilni telefon

 
garancija