studentski portal Login
Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje
BRZI LINKOVI
BUDITE OBAVEŠTENI

Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće
ITS studentske novosti

STUDENTI O ITS-u
Kristina Naumović„Završila sam Visoku školu strukovnih studija za informacione tehnologije ITS, profil za Internet programiranje. Diplomirala sam u decembru 2008. godine. Studijama sam izuzetno zadovoljna, jer je reč o kvalitetnoj visokoškolskoj ustanovi sa stručnim nastavnim kadrom i odličnim uslovima za rad. Prednost je u tome što su cele studije savremene i, po mom mišljenju, mnogo kvalitetnije u odnosu na druge fakultete u Srbiji. Ja sam, pre ITS-a, studirala na američkom univerzitetu i mogu da kažem da ITS ide u korak sa visokoobrazovnim institucijama u Americi.

Pogledajte ostale utiske studenata>>>
KRISTINA NAUMOVIĆ, DIPLOMAC


Autor: dr Svetlana Jevremović


Snažni razvoj novih tehnologija i njihova sve veća primena u svakodnevnom životu  jasno ukazuje na činjenicu da je programiranje, sa svim svojim podvrstama, jedna od profesija čiji će se značaj vremenom uvećavati. Živimo u novom tehnološkom dobu u kojem su veštine za računarom od presudnog značaja za zapošljavanje. Stav brojnih HR stručnjaka je da će programiranje u naredne dve decenije biti delatnost u kojoj će se posao pronalaziti daleko lakše nego u drugim granama.

Ceo svet ide prema automatizaciji procesa, pa će sektor programiranja koji stvara takav ambijent i te kako biti na ceni. Poslove koje je donedavno isključivo morao da obavlja čovek preuzimaju automatizovani sistemi, a za njihovo pokretanje i kontrolu potrebni su programeri i inženjeri da im "udahnu život". Procena je da će u narednih nekoliko godina nastati gotovo dvostruko više servisa i platformi nego što ih ima danas, te da će sve poslove koji se mehanički ponavljaju obavljati mašine koje neko mora da programira.

U sve složenijim sistemima i poslovima, novim izazovima mogu odgovoriti samo kreativni, odgovorni i inovativni programeri. Programeri su daleko fleksibilniji od ljudi iz drugih branši jer brzo deluju i veoma lako se prilagođavaju situaciji. Suočivši se sa preprekama, oni ih odmah identifikuju i pronalaze rešenja. Zbog toga će sve više biti traženi kako se delatnost programiranja bude razvijala u svetu i kod nas.Pre desetak godina programerom je smatran onaj koji radi u nekoliko programskih jezika. Međutim, diktat novog vremena nametnuo je kreiranje posebnih grana i potrebu da se programeri opredele za specijalizaciju u određenoj oblasti. Timove koji danas rade na razvoju softvera čine upravo eksperti za određene oblasti.

Zašto je Front-end programer jedan od poslova budućnosti? Kada na web stranici kliknete na neki link, on vas odvede na drugu stranicu. Čini se jednostavno, ali nije. To je posao koji odrađuju front-end programeri koji uz pisanje kodova moraju znati i koja su rešenja najbolja za korisnike. Američki zavod za zapošljavanje predviđa da će do 2020. godine ova branša narasti za 22%. Kompanije će sve više paziti na interakciju s klijentima putem interneta, te će za poboljšanje ove komunikacije upravo biti potrebni front-end programeri koji će njihove stranice učiniti efektivnijim i inovativnijim.Neinformisano poslovno okruženje i loša procena rukovodilaca su jedina prepreka koja može stati na put programerima u tehnološki nerazvijenoj sredini kakva je Srbija. Inovativni menadžeri će shvatiti da će daleko isplativije biti ulaganje u programere i razvoj novih programa koji će automatizovati i unaprediti sistem od težnje za jeftinom radnom snagom. Automatizacija je na duže staze ipak produktivnija. S druge strane, široka javnost često ne shvata moć programera. Tačno definisana zaduženja programera nisu jasno vidljiva, ali ako se samo malo zadubimo u detalje aktivnosti oko nas biće nam jasno da nas konkretna dela programera okružuju sve više, te da će to sigurno biti posao bliske budućnosti.

Objavljeno: 4. novembar 2015.
  » Prosledite prijatelju

Ostavite komentar ili pitanje

Pravila za ostavljanje komentara: Želimo da razgovor bude opušten. Nemamo nameru da se mešamo u komentarisanje, ali komentari van konteksta posta, neučtivi ili napadni mogu biti obrisani. Molimo Vas da se potpisujete ličnim imenom ili inicijalima, a ne poslovnim nazivom. Uživajte i hvala Vam što doprinosite ovom razgovoru.

Ime (obavezno)

E-mail (neće biti objavljen) (obavezno)

Komentar:

Radi zaštite od spam botova, molimo Vas da unesete rešenje pitanja koje vidite na slici dole(koristite brojeve):