studentski portal Login
Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje
BRZI LINKOVI
BUDITE OBAVEŠTENI

Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće
ITS studentske novosti

STUDENTI O ITS-u
Petar Gnjidić„Radio sam dosta različitih poslova na kojima nisam bio zadovoljan i nisam mogao da pronađem pravi poziv za sebe sve dok nisam počeo da se interesujem za programiranje i web dizajn. Ubrzo sam uvideo da je školovanje na ITS-u upravo ono što mi nedostaje da bih se u potpunosti usavršio i radio posao koji volim. To je bio delić slagalice koji mi je sve vreme nedostajao. Ovde sam postigao veoma dobre rezultate, zahvaljujući kojima sam dobio posao u SoftLinku kao PHP programer. I sada konačno mogu da kažem da radim ono što volim i da sam zadovoljan, iako su pravi izazovi tek preda mnom.
Pogledajte ostale utiske studenata>>>

JOVAN JAGODIĆ, DIPLOMAC


Autor: mr Ana Stanković

Razlike u značenju

Da ne bi bilo zabune na šta se pojam tutorijal u ovom tekstu odnosi, trebalo bi odmah pojasniti poreklo i različita značenja ove reči, koja se već odomaćila u našem jeziku. U tradicionalnoj nastavi ovaj pojam Tutorial – tutorski (pridev) – Tutorial teaching method – podrazumeva individualan pristup, obično sa jednim studentom, ili manjom grupom, gde nastavnik nadzire, usmerava, podstiče rad studenta na nekom konkretnom polju na kom je stručan.
Kasnije se u svakodnevnom govoru najčešće pominje u jednom drugom značenju, gde razlikujemo:

 • Software tutorial – softverski tutorijal (često imenica) – nudi niz uputstava, objašnjenja sa primerima i opcijama za pretraživanje, asistira pri upoznavanju određenog softvera.
 • Web (video) tutorial (takođe često kao imenica) – često vezano za softver, ali i za različite aktuelne teme iz svakodnevice, najčešće u video-formi, ili u vidu teksta sa slikovnom primerima za svaki korak.

Najčešće sadrži:

 • Atraktivnu i aktuelnu temu
 • Prikaz rezultata, odmah na početku stranice/videa
 • Prikaz radne površine
 • Demonstraciju postupka, najčešće metodom korak po korak
 • Adekvatan metod revizije koji podstiče i testira razumevanje
 • Usmeravanje na dodatne module i slične sadržaje

Podstiče na interakciju jer demonstrira rad u realnom vremenu i često poziva na rešavanje konkretnih zadataka, radi boljeg razumevanja.

Zbog same prirode ovog pristupa, atraktivnih sadržaja, brzih rešenja i jasne demonstracije, ova metoda je izuzetno popularna među studentima, kao i kod široke populacije internet korisnika. Iz tutorijala, koji su na internetu široko rasprostranjeni, možete naučiti sve od kompleksnih programerskih alata do toga kako da postavite kamenu stazu u vašoj bašti. Tu se, naročito kod korisnika koji samostalno uče, prvo pojavljuje problem izbora adekvatnog i kvalitetnog tutorijala iz beskrajne baze ovakvih materijala na internetu, gde je poznavanje osnova materije od ključne važnosti.

Međutim, čak i pri pokušaju stručnog predavača da ovakav pristup uključi u svoju metodiku nastave, primetne se određene mane ovog postupka, na koje treba strogo obratiti pažnju, kako ne bi negativno uticale na formiranje kreativne ličnosti studenta, u najširem smislu, tj sposobnosti rešavanja problemskih situacija. Ipak bi sve prednosti ovog pristupa trebalo maksimalno iskoristiti za poboljšanje nastavnog postupka.Prednosti interaktivnih računarskih tutorijala

 1. Atraktivna tematika, motiviše – povezuje sa trendovima i tendencijama, aktuelnim temama
 2. Bazirani su na praktičnim primerima:
   
  - Aktuelan primer iz prakse povezuje gradivo sa praktičnom primenom, ukazuje na svrsishodnost, motiv za učenje
   - Prikaz rezultata, pre početka vežbe – takođe motiviše, ohrabruje, uverava u izvodljivost, ističe ishod i cilj
   - Detaljan prikaz radne površine i postupka maksimalno pojašnjava proces i znatno olakšava komunikaciju sa korisnicima različitih kategorija i nivoa znanja; motiviše na interakciju


 3. Princip „korak po korak“ – sistematično i logično prezentuje gradivo, lako razumljivo, ohrabruje početnike i nesigurne

Nedostaci interaktivnih računarskih tutorijala:

 1. Odsustvo analiziranja problema
 2. Odsustvo traganja za potencijalnim rešenjem i alternativama
 3. Većina tutorijala čak omogućava korisniku da prati korake intuitivno i automatski, ne razmišljajući o tome šta zapravo radi, tj. ne razvija se kreativno mišljenje – rešavanje problemske situacije, kao ni neke bitne karakteristike značajne za kreativni proces: fleksibilnost, originalnost pristupa i rešenja i inovativnost, samostalnost, odgovornost.


Kako iskoristiti prednosti, a izbeći nedostatke?

 1. Koristiti ovakav pristup samo povremeno, u adekvatnim prilikama, uz ostale nastavne metode
 2. Preliminarno poznavanje osnova materije, kako bi student mogao da razume, a ne samo isprati korake i da analizira konkretan primer koji prati i izvuče korisne zaključke, kao i da prepozna kvalitetan tutorijal na internetu
 3. Ukazivati na raznovrsnost primene konkretnog postupka u različitim situacijama, kao i alternativne pristupe za dobijanje istog ili sličnog rezultata.
 4. Ne sputavati originalnost i lični izraz insistiranjem da se koraci isprate doslovno i da se do rešenja zadataka dođe isključivo na jedan način. Ohrabrivati korisnike na pronalaženje novih polja primene, kao i ličnog izraza kroz:

  - povezivanje naučenog sa ostalim gradivom
  - samostalno traganje za rešenjem
  - eksperiment

 5. Ukazati im na to da je taj tutorijal napravio neko ko je taj kompleksan proces ili naizgled magičan trik izveo pametnim povezivanjem jednostavnih operacija, koje i sami poznaju
 6. Ohrabriti ih da prave sopstvene tutorijale – mnogo korisnije iskustvo od gledanja tuđih.
Objavljeno: 1. oktobar 2015.
  » Prosledite prijatelju

Ostavite komentar ili pitanje

Pravila za ostavljanje komentara: Želimo da razgovor bude opušten. Nemamo nameru da se mešamo u komentarisanje, ali komentari van konteksta posta, neučtivi ili napadni mogu biti obrisani. Molimo Vas da se potpisujete ličnim imenom ili inicijalima, a ne poslovnim nazivom. Uživajte i hvala Vam što doprinosite ovom razgovoru.

Ime (obavezno)

E-mail (neće biti objavljen) (obavezno)

Komentar:

Radi zaštite od spam botova, molimo Vas da unesete rešenje pitanja koje vidite na slici dole(koristite brojeve):