studentski portal Login
Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje
BRZI LINKOVI
BUDITE OBAVEŠTENI

Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće
ITS studentske novosti

STUDENTI O ITS-u
Petar Gnjidić„Za ITS sam se odlučio zbog plana i programa koji nudi. Prilično sam bio upućen u programiranje i baze podataka pre nego što sam došao na ITS. Znanje koje sam ovde stekao sada koristim pri izradi studentskog servisa za kačenje predavanja. Atmosfera u školi je krajnje prijatna i prijateljska. Upoznao sam dosta zanimljivih ljudi. Polaganje ispita je usklađeno sa prirodom ispita, pa ono postoji preko zadataka ili u TLS. ITS bih preporučio svima koji žele da upotpune svoje znanje i da ono što nauče danas mogu sutra praktično da iskoriste. To znam po sebi.

Pogledajte ostale utiske studenata>>>
PETAR GNJIDIĆ, DIPLOMAC


Autor: dr Slavko Pokorni

U klasičnom sistemu visokog obrazovanja, kakav je još uvek mnogo zastupljen u svakodnevnoj praksi, u centru pažnje obrazovnog procesa je nastavnik. Savremeni pristup polazi do toga da u centru pažnje obrazovnog procesa treba da bude student.

To ne znači da je nastavnik izgubio na značaju. Naprotiv, u ovakvom pristupu je uloga nastavnika još značajnija, ali nastavnik više ne polazi u nastavnom procesu od onog što on zna, već od onog što student treba da nauči, zna, razume, bude u stanju da radi nakon položenog predmeta odnosno završenog studija. A upravo ovo poslednje se definiše tzv. ishodima učenja (engl. learning outcomes).

Ishodi učenja su merljive izjave o tome šta se od studenta koji je dobio odgovarajuću kvalifikaciju ili završio program ili njegov deo, očekuje da zna, razume i šta je u stanju je da uradi. Kao takve, one naglašavaju vezu između nastave, učenja i provere znanja (ispita).
 
Ishodi učenja se tipično karakterišu upotrebom aktivnih glagola koji izražavaju znanje, razumevanje, primenu, analizu, sintezu i evaluaciju (Blumova taksonomija nivoa saznanja). Oni treba da budu definisani pre procene opterećenja studenta (a to je u vezi sa određivanjem Evropskog sistema prenosa bodova, ESPB) u vezi sa programom ili obrazovnim delom. Ti ishodi učenja su osnova za izbor odgovarajućih aktivnosti učenja i za konzistetnu procenu opterećenja za njihovo završavanje. Dakle, ESPB je sistem bodovanja zasnovan na proračunu procenjenog vremena koje je studentu potrebno da postigne zadate ishode učenja.

Ishodi učenja moraju prvo da se definišu za studijski program, zatim za svaki nastavni predmet studijskog programa (smatra se da je dovoljno 6 do 10 konstatacija), ali i za svaki čas koji nastavnik realizuje za nastavni predmet. Upravo ovo poslednje, se još uvek retko radi. A definisanje ishoda učenja za nastavni predmet, a prem tome i za svaki nastavni čas, predstavlja odgovornost nastavnika.
 
Polazeći od toga, u svom predmetu Informacione i internet tehnologije, u ovom semestru, formulisao sam ishode učenja (oko 10 konstatacija) za svaki nastavni čas, dovodeći ih u vezu sa Blumovom taksonomijom nivoa saznanja. Nadam se da će oni poslužiti studentima da bolje razumeju šta se od njih očekuje da znaju nakon proučenog časa, položenog kolokvijuma, odnosno predmeta, ali i šta će se tražiti od njih na kolokvijumima i ispitu, da bi se ostvarenje tih ishoda učenja proverilo. Pretpostavljam da mogu poslužiti i drugim nastavnicima da i oni to urade u svojim predmetima.
 
Objavljeno: 17. decembar 2013.
  » Prosledite prijatelju

Komentari za Student, ne nastavnik, u centru obrazovnog procesa

Miki
8. januar 2014.
9:39 am
Ja bih to ukratko rekao: cilj ucenja nije ucenje, vec znanje koje se stice istim

Ostavite komentar ili pitanje

Pravila za ostavljanje komentara: Želimo da razgovor bude opušten. Nemamo nameru da se mešamo u komentarisanje, ali komentari van konteksta posta, neučtivi ili napadni mogu biti obrisani. Molimo Vas da se potpisujete ličnim imenom ili inicijalima, a ne poslovnim nazivom. Uživajte i hvala Vam što doprinosite ovom razgovoru.

Ime (obavezno)

E-mail (neće biti objavljen) (obavezno)

Komentar:

Radi zaštite od spam botova, molimo Vas da unesete rešenje pitanja koje vidite na slici dole(koristite brojeve):