studentski portal Login
Visoka škola za informacione tehnologije, računarski dizajn i savremeno poslovanje
BRZI LINKOVI
BUDITE OBAVEŠTENI

Unesite podatke i svakih 15 dana na Vašu adresu stizaće
ITS studentske novosti

STUDENTI O ITS-u
„Na ITS-u mi se sviđa to što su sve tri godine koncentrisane na praktično znanje, ne postoje suvišni predmeti i, jednom rečju, gradivo je zaista konkretno. U poređenju sa drugim fakultetima, na ITS-u dobijam mogućnost da praktično primenim ono što naučim. Nema suvoparne teorije i učenja napamet. Sve što smo učili ja sam zaista shvatila i sposobna sam to da upotrebim. Studentima je školovanje mnogo pristupačnije: svi servisi, studentska služba, profesori su uvek tu, nekako mi je sve dostupno. Računarski sistemi i Osnove programiranja su mi do sada bili najbolji predmeti. Jedna od prednosti je i to što sa profesorima mogu da komuniciram i putem e-maila, a odgovori mi stižu već u toku dana. Planiram samostalno da se bavim programiranjem i sigurna sam da ću ovde steći svo potrebno znanje.”

Pogledajte ostale utiske studenata>>>
MARIJA ALEKSIĆ, STUDENT


Autor: Prof. dr Nebojša Stefanović

Osnovna posledica ljudskog razvoja je porast količine informacija koje treba preneti sa jedne generacije na drugu. Pedagogija, nauka o obrazovanju, kao način za prenos informacija na pokoljenja je poboljšavana tokom evolucije čoveka. Osnovni uslovi za kreativan rad su: zavisnost pojedinačnih rezultata rada od iskustva, intuicije, snage volje, oslobođenost rada od instrukcija u pogledu načina, redosleda i rokova, neizvesnost odnosno postojanje problema koji se ne mogu rešiti poznatim metodama i mogućnost takmičenja sa drugim u cilju podizanja nivoa postignuća.

Pretpostavlja se da kreativnost u obavljanju obrazovnih aktivnosti ima istu ulogu kao i vitamini u zdravlju čoveka: potrebna je samo mala količina, bez njih u potpunosti nastaju bolesti i smetnje u razvoju. Identično sa vitaminima, nedostatak kreativnosti je posebno opasan za mlade osobe u razvoju. Osobe uključene u proces obrazovanja stvaraju naizmenično pozitivne i negativne stimulanse. Kada postoji kreativna komponenta u obrazovanju, za ostvarenje postizanja rezultata i pobede, govori se o samopouzdanju osobe. Kreativnost se najčešće kod dece uključuje slučajno, pod uticajem roditelja ili prosvećenog učitelja i najčešće se uključuju ona deca koja su na neki način unapred voljna da se kreativno angažuju. I sàmo učešće deteta u takmičenju predstavlja neophodne uslove za prvi uspeh. Uspeh nastao kao rezultat lakog dobitka, ne stvara jaku povratnu informaciju kod pojedinca, dok uspeh nastao prevelikim teškoćama može otuđiti dete i smanjiti mu želje i stvaranje novootkrivenog. Postizanje rezultata neophodnih za uspeh je moguće kada učitelj vodi kreativne sposobnosti deteta i primenjuje teoriju rešavanja problema inovativnim putem.

Glavna tvrdnja kreativne pedagogije je da „učenje treba da bude zabava“. Prvi koraci u svakom obrazovanju predstavljaju asimilaciju novih znanja, poredeći ih sa postojećim znanjima i idejama, otkrivanje i rešavanje protivrečnosti, određivanje nedostajućih delova, objašnjavanja sumnje sa ciljem formulisanja pitanja i dr. Ovo je tipično za kreativni proces i ono što ga čini tako privlačnim. Tokom sledeće faze obrazovanja, asimilacija novih ideja ustupa mesto pamćenju koje predstavlja nekreativan proces, međutim, čak i memorisanje može da postane atraktivnije uključivanjem, s vremena na vreme, elemenata kreativnosti.

Najmoćnije sredstvo za kreativno obrazovanje su igre. Igre imaju sve komponente stvaralaštva, pružaju učesnicima složenu strukturu sastavljenu od asimilacije raznih vrsta znanja, praktičnih veština i razvoja, psiholoških veština, intelektualnih veština i dr. Igre su orijentisane na obuku i zadovoljstvo svih osnovnih ljudskih potreba, omogućavaju mladima da prihvate ogromnu količinu informacija potrebnu za orijentisanje u svom okruženju. U poslednjih nekoliko decenija, metode obrazovanja na osnovu igre, uključujući kompjuterske igre, postaju uobičajena stvar. Međutim igre imaju jedan opšti nedostatak: nedostaje im osnovni element – nastavna metodologija za kreativno istraživanje.

Učenik mora da na sopstven, kreativan način generalizuje i prepoznaje što se može značenjem, a ne pamćenjem. Nije poznato kojim psihološkim i fiziološkim mehanizmima je obavljen kreativni rad, ali zna se da je to forma kreativnih elemenata razmišljanja učenika. Nažalost, ovi prirodni mehanizmi opažanja kreativnog deteta kasnije u životu skoro su u potpunosti potisnuti. Glavni razlog za potiskivanje kreativnih sposobnosti učenika je najverovatnije nepostojanje uslova potrebnih za jačanje i razvoj ovih sposobnosti, kao i nedostatak kreativne stimulacije od strane roditelja i nastavnika. Iz razloga odgovornosti za javni red i mir, društvo instinktivno plaši decu koja su suviše kreativna. Takva deca su nepredvidiva i često sklona razbijanju tradicija, discipline i dr. Pri formiranju kreativne osobe usmerene potrebama i ciljevima, treba imati na umu da ta osoba može da iskomplikuje život, da poveća nivo stresa i dr. Skoro svako ko je pohađao redovnu osnovnu školu može da se priseti neke vrste učeničkih/studentskih pobuna protiv učitelja ili protiv obrazovnog sistema u celini. To je instinktivna borba pojedinaca protiv neizbežne depersonalizacije usled masovne pedagoške proizvodnje. U radu sa decom različitog uzrasta, uverili smo se da gotovo svi imaju negativan stav prema pedagoškim metodama roditelja ili nastavnika.

Većina školskih nastavnih planova se zasniva na ličnim iskustvima njihovih stvaralaca, a ponekad su zasnovane i na predrasudama, kao što su mišljenja o tome kakva sve znanja treba da poseduje kulturan čovek. Neophodno je da se razvije drugačiji pristup predavanjima u obrazovanju, na osnovu specifičnosti informacija i znanja kao što su:

  • specifične informacije: informacije koje se odnose na specifične probleme, 
  • nespecifične informacije: znanje i veštine koje su široko rasprostranjene i koristi ih većina ljudi u različitim situacijama.

Bez opsežnih istraživanja nemoguće je podeliti sve znanje i informacije na osnovu svojih specifičnosti i potrebnih mogućnosti pojedincu u budućnosti. Ispostavlja se da je mnogo od onoga što obuhvataju nastavni planovi i programi u školama beskorisno i da će puno novih predmeta biti uključeno u buduće programe. Neki od tih programa su:

  • Informacije i veštine potrebne za opstanak, zdravlje i sposobnost za rad,
  • Informacije i veštine potrebne za društveni život, 
  • Razmišljanje o veštinama, 
  • Sposobnost za rad sa bazama znanja,
  • Baze znanja,
  • Veštine ručnog rada

Nastaviće se.
U poslednjem delu teksta će se opisati osobenosti TRIZ metode, način kreativnog razmišljanja dece i biće prikazana matrica kontradiktornosti 40 osobina u obrazovanju.

Objavljeno: 1. februar 2016.
  » Prosledite prijatelju

Ostavite komentar ili pitanje

Pravila za ostavljanje komentara: Želimo da razgovor bude opušten. Nemamo nameru da se mešamo u komentarisanje, ali komentari van konteksta posta, neučtivi ili napadni mogu biti obrisani. Molimo Vas da se potpisujete ličnim imenom ili inicijalima, a ne poslovnim nazivom. Uživajte i hvala Vam što doprinosite ovom razgovoru.

Ime (obavezno)

E-mail (neće biti objavljen) (obavezno)

Komentar:

Radi zaštite od spam botova, molimo Vas da unesete rešenje pitanja koje vidite na slici dole(koristite brojeve):