Kandidati za upis podnose:

  • original svedočanstava za sve razrede i diploma završene srednje škole
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • fotokopiju lične karte (ne mora da bude overena) i original na uvid
  • dve fotografije formata 3×3,5 cm.

Dokumenta se predaju svakog radnog dana od 09.00h do 17.00h na adresi Comtrade Technology Center, Savski nasip 7, Novi Beograd u prostorijama Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije. (Lokacija)

Za sva dodatna pitanja u vezi sa predajom dokumentacije za upis pozovite 011/2096-777 ili pošaljite poruku sa ove stranice.