Diplomirala je na Matematičkom fakultetu na smeru profesor matematike i računarstva, a na istom smeru je završila i master studije. Master rad odbranila je na temu Elektronske lekcije o osnovnim pojmovima programskog jezika C# za učenike srednjih škola. Praksu je stekla u osnovnoj školi „Đura Daničić“, gde je kao profesor matematike i informatike radila 3 godine, kao i na privatnim časovima matematike i programiranja. Uspešno je pripremala učenike za gradska i republička takmičenja iz matematike. Od septembra 2017. radi u Srednjoj školi za informacione tehnologije ITHS kao profesor matematike.