Darija Jovičić, master grafičkog dizajna

Darija Jovičić je diplomirala na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 2014. godine, na smeru Grafičko inženjerstvo i dizajn. Na istom fakultetu 2016. godine uspešno brani master rad iz oblasti grafičke ambalaže i NFC tehnologije.

Grafičkim i veb dizajnom se počela samostalno baviti tokom studija, i sada sarađuje sa mnogim domaćim i stranim klijentima i kompanijama. Njeno profesionalno interesovanje je usmereno ka grafičkim tehnologijama u tehničko-tehnološkom, ali i estetskom i ekonomskom smislu putem oblasti koje se bave tehnologijama štampe i reprodukcije, oblikovanjem i projektovanjem svih vrsta grafičkih proizvoda i izradom multimedijalnih sadržaja.