dr Bojan Ristić
Direktor škole

Diplomirao je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon toga je, kao profesor matematike i informatike, radio u nekoliko beogradskih srednjih škola. Sa te pozicije je prošao veći broj obuka iz oblasti izrade projekata i upravljanja i rukovođenja, a takođe je učestvovao u timskoj izradi više razvojnih projekata u oblasti obrazovanja.

Saglasno navedenim radnim rezultatima, 2002. godine je prešao u Ministarstvo prosvete RS, gde je bio zadužen za rad i razvoj obrazovanja. Ovim prelaskom je intenzivirao svoj naučno-stručni rad u oblasti obrazovanja, i doktorirao oblasti upravljanja.

U svojstu koautora, bio je angažovan na izradi strategija i razvojnih programa različitih ministarstava Republike Srbije. Autor je i većeg broja strucnih i naučnih publikacija.

Od 2014. godine je direktor ITS-a.