dr Goran Aritonović

Goran Aritonović je doktorirao na Fakultetu organizacionih nauka 2009. godine i stekao naučno zvanje doktor tehničkih nauka – područje organizacionih nauka. Objavio je veći broj radova u domaćim i međunarodnim časopisima i konferencijama.

Profesor je na Beogradskoj poslovnoj školi na predmetima Objektno programiranje i Internet programiranje. Na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS angažovan je na predmetu Programerski alati. Višegodišnji je saradnik kompanije LINK group iz Zemuna. Predavač je i Microsoft instruktor na ITAcademy. Sertifikovani je Microsoft trener iz oblasti programiranja u dot net tehnologiji.  Autor je knjiga Internet programiranje i Objektno programiranje u izdanju Beogradske poslovne škole. Autor je više e-learning kurseva iz oblasti Windows i web programiranja, XML web servisa i baza podataka u izdanju LINK groupa.