Dr Komlen Lalović ima preko 10 godina radnog iskustva u oblasti IT-ja. Radio je kao softver inženjer u Ministarstvu odbrane, Head IT i direktor jedne startap kompanije u oblasti IT-ja.

Diplomirao je na Vojno-tehničkoj akademiji u Beogradu, smer Informatika, a doktorirao je sa prosekom 10,00 i doktorsku disertaciju odbranio u julu 2016. godine pod nazivom „Novi sistem identifkacije novorođenih beba i garancije roditeljstva zasnovan na biometriji”, naučnog polja PM i stekao naučni stepen doktora nauka – računarske nauke.

Stručnjak je za rad sa C, C++ i JAVA programskim jezicima i autor je preko 10 naučnih radova u oblasti ICT-ja, publikovanih u naučnim časopisima i prezentovanih na konferencijama.

Inovator je patenta uređaja za biometrijsku identifikaciju roditeljstva i registrovani je patentni inovator Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Dr Komlen Lalović je dobitnik godišnje nagrade Grada Beograda za nauku u 2015. godini.