Osnovne studije na Matematičkom fakultetu u Beogradu, smer Numerička matematika i optimizacija, završila je 2009. godine, a master studije naredne godine.

Tokom osnovnih studija bila je stipendista Ministarstva prosvete i DAAD-a. Zimski semestar 2009/10. je provela na Tehničkom Univerzitetu u Minhenu, baveći se implementacijom Multigrid metode u  Matlab-u.

Doktorske studije na Matematičkom fakultetu u Beogradu je pohađala  od 2010. do 2017. godine.

Imala je izlaganja na trećem i petom simpozijumu ,,Matematika i primene”, kao i nekoliko izlaganja na seminaru ,,Matematički metodi mehanike“  i  „Seminaru za računarstvo i primenjenu matematiku“  u  SANU-u. Autor je ili koautor više naučnih radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima.

Od  2010. god. je zaposlena na Visoko medicinskoj i poslovno-tehnološkoj školi strukovnih studija,  na predmetima Matematika, Poslovna matematika, Statistika, Matematički softver.