Osnovne studije na Matematičkom fakultetu u Beogradu, smer Numerička matematika i optimizacija, završila je 2009. godine, a master studije naredne godine.

Tokom osnovnih studija bila je stipendista Ministarstva prosvete i DAAD-a. Zimski semestar 2009/10. je provela na Tehničkom univerzitetu u Minhenu, baveći se implementacijom Multigrid metode u Matlabu.

Doktorske studije na Matematičkom fakultetu u Beogradu pohađala je od 2010. do 2017. godine.

Izlagala je na trećem i petom simpozijumu „Matematika i primene”, kao i više puta na seminaru „Matematički metodi mehanike“ i Seminaru za računarstvo i primenjenu matematiku u SANU. Autor je ili koautor više naučnih radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima.

Od 2010. godine je zaposlena na Visokoj medicinskoj i poslovno-tehnološkoj školi strukovnih studija, na predmetima Matematika, Poslovna matematika, Statistika i Matematički softver.