Miroljub Kostić je doktorirao na Fakultetu organizacionih nauka na temu Zaštita podataka u sistemu zvanične statistike. Po diplomiranju na Prirodno-matematičkom fakultetu, smer Numerička matematika sa kibernetikom, upisuje postdiplomske studije iz kompjuterskih nauka, koje upotpunjava pomenutim doktoratom. Radio je u Republičkom zavodu za statistiku Srbije prvo kao programer, zatim kao viši projektant informacionih sistema, pa je zatim postao Šef Odseka za projektovanje i programiranje, i na kraju načelnik Odeljenja za projektovanje informacionih sistema i programiranja.

Od 2002. do 2011. godine bio je pomoćnik direktora Sektora informaciono-komunikacionih tehnologija. Tokom dugogodišnje karijere uporedo je radio kao asistent na predmetima Matematika i Informatika na Poljoprivrednom fakultetu i na Geografskom fakultetu na predmetu Primenjena statistika i informatika.