Nevenka Popović Šević je magistrirala 2006. godine na University of Newcastle u Australiji, gde je završila i specijalističke studije iz oblasti marketinga. Doktorirala je 2016. godine u istoj oblasti sa temom Etičkih aspekata u integrisanim marketinškim komunikacijama. Poseduje preko 25 godina radnog iskustva u oblasti marketinga, primenjeno u sferi nevladinog sektora, privrede i edukacije.

Učestvovala je u nekoliko specijalizovanih kurseva i seminara kao što su: „Eko kurs – koordinacija i komunikacija”, „Strategija komunikacije za održivi razvoj”, „Komunikacije”, „PR i organizacije za očuvanje prirodne sredine” i „Izgradnja partnerstva i komunikacija”.