dr Slobodan Radojević

Dr Slobodan Radojević je osnovnu i srednju školu završio je u Čačku, kao nosilac Vukove diplome i sa zvanjem matematičar statističar. Studije matematike na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer za računarstvo i informatiku, otpočeo je 1982, a diplomirao oktobra 1986. godine. Magistrirao je 1991. na Matematičkom fakultetu u Beogradu, odbranivši magistarski rad pod naslovom: „Uporedna analiza objektno orijentisanog i logičkog programiranja”.

Doktorirao je 1996-te na Matematičkom fakultetu u Beogradu, odbranivši disertaciju „Prilog objektno orijentisanoj metodologiji upravljanja bazama podataka”, i time postao doktor Računarskih nauka. Od 2014. godine je redovni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za Matematiku. Međunarodna citiranost njegovih radova je reda 300.