Zaposlen je u Ministarstvu unutrašnjiih poslova Republike Srbije i ima više od 15 godina radnog iskustva u oblasti suzbijanja privrednog i visokotehnološkog kriminala. Iskustvo u radu iz oblasti informacionih tehnologija i njihove zloupotrebe sticao je u Srbiji i u inostranstvu. Po struci je diplomirani oficir policije i diplomirani pravnik. Magistrirao je 2006. godine na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu sa temom iz oblasti integrisanog monitoringa zemljišta.

Doktorirao je 2008. godine na Fakultetu bezbednosti u Beogradu iz oblasti informacionih tehnologija i njihove primene u sprečavanju ilegalne trgovine retkim i ugroženim životinjskim i biljnim vrstama. U naučno zvanje naučnog saradnika za oblast bezbednosti i prava biran je 2010. godine na Institutu za uporedno pravo u Beogradu.

U nastavno zvanje docenta izabran je 2016. godine na Fakultetu za poslovne studije i pravo Univerziteta „Union – Nikola Tesla”. Autor je i koautor više od 60 naučno-stručnih radova, od čega je nekoliko u međunarodnim časopisima, a citiran je i u više stručnih i naučnih radova. Učestvovao je u realizaciji više projekata ispred Ministarstva unutrašnjih poslova iz oblasti borbe protiv visokotehnološkog kriminala. Član je programskih odbora domaćih časopisa i domaćih naučno-stručnih skupova, kao i recenzent domaćih časopisa i međunarodnih skupova.