Ivan Mandić, dipl.ing.

Završio Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu i postdiplomske specijalističke studije Reklama i mediji na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Dugogodišnji predavač na programu međunarodne mature – International Bacalaureate, gde je i moderator za ispite za organizaciju IBO. Aktivan je u organizaciji radionica za mlade u oblasti filma i videa i bio je uključen kao predavač, voditelj i organizator u brojne domaće i inostrane projekte iz medijskog obrazovanja.

Bavi se filmom, autor je nekoliko dugometražnih dokumentarnih filmova koji su prikazivani na festivalima i na TV stanicama u zemlji i inostranstvu.