Diplomirala je na Matematičkom fakultetu u Beogradu, gde je završila i master studije. Svoje znanje i veštine Ivana je godinama prenosila učenicima Osnovne škole „Laza Lazarević”, gde je godinama radila kao nastavnik matematike. Ivana je bila angažovana i na izradi i održavanju sajta http://www.domusbogatic.com/. Za rad i zalaganje u toku karijere dobila je razne nagrade i priznanja, među kojima su priznanje nastavniku za učestvovanje na republičkom takmičenju iz matematike, zahvalnica za organizaciju i učestvovanje na matematičkom takmičenju „Misliša”, kao i pohvalnica za učenika generacije u srednjoj školi.