Rođena 17.03.1994. u Valjevu, gde je završila osnovnu školu.

Srednju matematičku gimnaziju u Beogradu završila je 2012.godine. Tokom srednje škole stekla je sertifikat akademije ORACLE, “Database Design and Programming with SQL“.

Osnovne akademske studije informatike (modul: informacione tehnologije) završila je 2015.godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

U periodu od 2015. do 2016. godine aktivno je pohađala predavanja na tehničkom fakultetu u Štutgartu u Nemačkoj na smeru softversko inženjerstvo.

Master akademske studije informatike (modul: softversko inženjerstvo) završila je 2018.godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, sa odbranom rada:“Analiza rizika u upravljanju softverskim projektima“, koji je realizovan u okviru istraživačkog rada i saradnje sa istraživačkom stanicom „Petnica“ u Valjevu.

Od 2018. godine doktorand je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, Katedre za računarske nauke gde ujedno radi i kao asistent na predmetima osnovnih akademskih i master studija.

Autor je jednog naučnog rada prezentovanog na međunarodnoj konferenciji „SQAMIA2018“ i koautor je jednog rada objavljenog u časopisu od nacionalnog značaja. Oblasti naučnog istraživanja kojima se bavi: Poslovna inteligencija, Softversko inženjerstvo, Agilni razvoj, Web tehnologije, Kvallitet i testiranje softvera, Inženjerstvo zahteva, Upravljanje softverskim projektima, Softverske metrike, E-poslovanje.

Aktivno koristi softverske alate i trenutno aktuelne programske jezike u oblasti Web programiranja.