Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za engleski jezik i književnost. Potom je magisrirala englesku književnost na univerzitetu u Londonu. Svoje radno iskustvo je sticala u Velikoj Britaniji, radeći kao saradnik u nastavi u srednjoj školi u Londonu. Takođe je radila u izdavaštvu knjiga kao administrativna podrška književnom agentu koji predstavlja autore kao svoje klijente i prodaje autorska prava izdavačima širom sveta. Pored predavanja engleskog kao stranog jezika u srednjoj školi, kao i u privatnoj školi stranih jezika u Beogradu po Oxford programu, radi i kao prevodilac. Učesnik je na brojnim seminarima i programima stručnog usavršavanja organizovanih od strane British Councila. Priprema učenike i studente za polaganje međunarodno priznatog ispita.