Profesorka informatike i računarstva Nataša Ivetić završila je osnovne studije na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Statistika, aktuarska i finansijska matematika. Na istom smeru završila je i master studije, odbranivši master rad na temu „Tačne raspodele i momenti statistika poretka”.

Već tokom studija davala je časove matematike i fizike učenicima osnovnih i srednjih škola, da bi se odmah po završetku osnovnih studija, na poziv svojih nekadašnjih nastavnika, zaposlila u Osnovnoj školi „Gornja Varoš“ kao nastavnik matematike i informatike i računarstva. Pored toga, neprestano se stručno usavršavala i učestvovala na brojnim seminarima Društva matematičara Srbije i mnogim drugim.