Diplomirala španski jezik i hispanske književnosti na katedri za iberijske studije Filološkog Univerziteta u Beogradu. Višegodišnje pedagoško iskustvo sticala je odmah nakon studija. Radila je kao predavač španskog i engleskog jezika u privatnim školama stranih jezika na svim nivoima znanja, po medjunarodno priznatim programima.

Nastavu španskog održavala je po programu Cluba Prisma izdavača Edinumen koji je u skladu sa zahtevima Zajedničkog evropskog refrerentnog okvira za jezike i Kurikularnoga plana Instituta Cervantes. Pripremala je učenike za polaganje međunarodnih testova iz španskog jezika DELE.