Diplomirala je španski jezik i hispanske književnosti na Katedri za iberijske studije Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Višegodišnje pedagoško iskustvo sticala je odmah nakon studija. Radila je kao predavač španskog i engleskog jezika u privatnim školama stranih jezika na svim nivoima znanja, po međunarodno priznatim programima.

Nastavu španskog održavala je po programu Cluba Prisma izdavača Edinumen, koji je u skladu sa zahtevima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike i Kurikularnog plana Instituta Servantes. Pripremala je učenike za polaganje međunarodnih testova iz španskog jezika DELE.