Željko Jovanović, dipl. ing. 

Željko Lj. Jovanović rođen je 1982. godine u Kraljevu, Srbija. Osnovnu i srednju školu završio u Kraljevu. Studije na Tehničkom Fakultetu u Čačku na smeru Računarska tehnika završio je 2008 godine, nakon čega je iste godine upisao Doktorske studije na Elektronskom fakultetu u Nišu na modulu Računarstvo i informatika. Na ITS-u je angažovan na predmetu Objektno orijentisano programiranje.

 

Autor je i koautor više naučnih radova na domaćim i stranim konferencijama.