„ITS mi je pomogao u profesionalnom i ličnom razvoju.”

Za tri godine sam zaista dosta naučila na ITS-u, što mi je pomoglo ne samo u mom profesionalnom razvoju već i u ličnom. Prosto mi je zadovoljstvo što danas i radim na ovoj instituciji. Počela sam još kao student demonstrator, a evo sada sam asistent u nastavi.