„Dobili smo mogućnost da učestvujemo u praksi za Front End mobilne aplikacije i uključeni smo u brojne vannastavne aktivnosti.”

„Na ITS-u mi se najviše dopada atmosfera i komunikacija koja je prijatna i prijateljska, kako među kolegama tako i između studenata i profesora. Velika je prednost to što studenti imaju mogućnost kontakta sa profesorima i van nastave; uvek ih mogu kontaktirati mejlom i dobijaju odgovor u roku od najviše 24 sata.
Dobili smo mogućnost da učestvujemo u praksi za Front End mobilne aplikacije i uključeni smo u brojne vannastavne aktivnosti. Posebno izdvajam uključenost studenata u Centar za razvoj karijere, koji studentima omogućuje nadogradnju znanja tokom celog života i organizuje mnogobrojne seminare koji su zaista odlični.”

Pogledajte intervju studenta.