Svima bih preporučio da upišu ITS. Program po kome se radi se stalno osavremenjuje, menja u skladu sa pojavom novih tehnologija i zato je ITS odličan izbor za svakoga

Za upis na ITS sam se opredelio jer u tom trenutku nijedna viša škola niti fakultet nisu imali tako savremen program koji je nudio ITS. Na ITS sam došao bez ikakvog predznanja o programiranju ili bazama podataka. Bez obzira na to, nisam imao nikakvih problema pri usvajanju gradiva, jer se profesori stvarno trude da studenti razumeju i shvate predavanja. Moj napredak je evidentan: uspeo sam da se zaposlim u Soft LINK-u kao C# programer.

Polaganje ispita na ITS-u je usklađeno sa Bolonjskom deklaracijom, što znači da se ispiti mogu položiti preko kolokvijuma, seminarskih radova i testova. Olakšavajuća okolnost i za studente i za profesore je TLS sistem koji omogućava maksimalnu objektivnost prilikom pregledanja testova.
Svima bih preporučio da upišu ITS. Program po kome se radi se stalno osavremenjuje, menja u skladu sa pojavom novih tehnologija i zato je ITS odličan izbor za svakoga.