„Svima bih preporučio da upišu ITS: Program po kome se radi se stalno osavremenjuje.”

Za upis na ITS sam se opredelio jer u tom trenutku nijedna viša škola niti fakultet nisu imali tako savremen program koji je nudio ITS. Na ITS sam došao bez ikakvog predznanja o programiranju ili bazama podataka. Bez obzira na to, nisam imao nikakvih problema pri usvajanju gradiva, jer se profesori stvarno trude da studenti razumeju predavanja. Moj napredak je evidentan: uspeo sam da se zaposlim u Soft LINK-u kao C# programer.
Svima bih preporučio da upišu ITS. Program po kome se radi stalno se osavremenjuje i menja u skladu sa pojavom novih tehnologija, zbog čega je ITS odličan izbor za svakoga.