„Na ITS-u sam, pored znanja iz programiranja, stekao i veštine poslovne komunikacije, odnosa sa kolegama i timskog rada.”

„Dobio sam priliku da učestvujem u projektu za potrebe Telekoma Srbije, koji je baziran na timskom radu. Pošto sam bio najmlađi od svih, svi su me gledali sa visine. Situacija se promenila kada sam, na osnovu znanja stečenih na ITS-u, optimizovao kod svog starijeg kolege iz jednog modula koji je imao 120 linija koda na samo 15.
Na ITS-u sam, pored znanja iz programiranja, stekao i veštine poslovne komunikacije, odnosa sa kolegama i timskog rada.
Kao kruna svega, prihvatio sam se projekta razvoja softvera za medicinsku kuću, i to kao vođa tima. Projekat smo priveli kraju, obavili uspešno fazu testiranja i aplikaciju instalirali i pustili u rad.”