Ukoliko odaberete profil Elektronska trgovina i bankarstvo naučićete kako da vodite i organizujete sisteme za elektronsku trgovinu ili budete vođa tima za elektronsko bankartvo, bilo u bankama ili kompanijama.

Izučavaćete koncept, primere, modele i najbolju praksu iz oblasti elektronske trgovine. Upoznaćete se sa sistemima zaštite u elektronskom bankartvu i savladati osnove kriptografije u primenjenom poslovanju.

Pogledajte kompletan spisak predmeta na ovom profilu.

Program je koncipiran tako da pokrije sve teme bitne za oblast elektronske trgovine i bankarstva. Počinje se od bazične ekonomije, marketinga i menadžmenta praćenih neophodnim predmetima iz oblasti informacionih tehonologija koji pomažu da se steknu kompletna znanja za uspešnu profesionalnu karijeru nakon studija.

Osim ovoga izučavaju se i pouzdanost poslovnih sistema, bezbednost i zaštita podataka u mrežnom okruženju, računarske mreže, baze podataka kao i napredna analiza podataka i njena primena u digitalnoj ekonomiji.

Gde ćete moći da radite?

Studenti koji završe studije na profilu za Elektronsku trgovinu i bankarstvo biće u prilici da biraju između velikog broja veoma atraktivnih i dinamičnih poslova u svetu digitalne ekonomije.

Svaka velika ili mala kompanija danas ima potrebu za stručnjacima ove vrste, uključujući i veliki broj banka i državnih ustanova. Pozicije kao što su specijalista za elektronsku upravu, službenik u sektoru za elektronsko bankarstvo ili inženjer razvoja poslovnih sistema su samo neki od poslova na kojima budući diplomac može da radi u zavisnosti od svojih interesovanja i potreba.

Poslovi iz ove oblasti će u budućnosti biti još više traženi, a time i bolje plaćeni jer je gotovo nemoguće zamisliti uspešno poslovanje savremenog preduzeća bez snažne primene tehnika i tehnologija elektronske trgovine i bankarstva.

Kako izgledaju predavanja?

Na Visokoj školi strukovnih studija predavanja su osmišljena tako da od početka studente uvedu u problematiku elektronske trgovine i bankarstva i njihovu uspešnu primenu uz podršku informaciono komunikacionih tehnologija.

Teorija zauzima značajan fond časova, ali je akcenat stavljen na laboratorijske vežbe i projekte na kojima studenti uče praktičnu primenu stečenih teoretskih znanja u realnom okruženju.

Tokom svakog semestra predviđen je i samostalan ili timski rad studenata na pojedinim problemskim zadacima, što za cilj ima stvaranje inženjera – stručnjaka visoko priznatih i cenjenih u okruženju u kojem budu radili.

Pogledajte kompletan spisak predmeta na ovom profilu.

Kvalitetni profesori

Profesori na ITS-u su vrsni stručnjaci, doktori nauka iz oblasti informacionih tehnologija, prirodnih nauka i menadžmenta. Članovi su najvećeg i najjačeg svetskog udruženja IT profesionalaca – IEEE CS (Institute for Electrical and Electronic Engineers Computer Society), krovne organizacije koja propisuje standarde i upravlja razvojem informacionih tehnologija na globalnom nivou. U pitanju je još jedan dokaz kompetentnosti i informisanosti profesora na ITS-u.

Šta ćete naučiti?
Tehnologije, teorija i praksa iz oblasti:

 • Elektronskog bankarstva
 • Elektronske trgovine
 • Elektronske uprave
 • Zaštite podataka u mrežnom okruženju
 • Osnove ekonomije, finansija i računovodstva
 • Menadžmenta
 • Analize podataka u poslovanju
 • Baza podataka
 • Računarskih mreža
 • Web dizajna
 • Projektovanja i pouzdanosti informacionih sistema
 • HTML jezika
 • Bezbednosti elektronskog poslovanja
 • Marketinga i Internet marketinga
 • Menadžmenta projektima
 • Menadžmenta ljudskim resursima
 • Prava u elektronskom poslovanju