William J. Teuber
Vice Chairman EMC Corporation
Predsednik koordinacionog odbora ITS-a

William J. (Bill) Teuber Jr. je potpredsednik EMC korporacije. Sa prihodom iz 2009. godine od 14 milijardi dolara i oko 43.000 zaposlenih, EMC je vodeći svetski proizvođač i distributer informatičke tehnologije i rešenja koja omogućavaju organizacijama svih veličina da promene način tržišnog nastupa i ostvare dodatnu vrednost. Teuber je postavljen na poziciju potpredsednika u maju 2006. godine. Na ovom mestu pomaže EMC predsedniku i izvršnom direktoru (Joe Tucci) u svakodnevnom upravljanju EMC korporacijom i vodi EMC Customer Operations, organizaciju zastupljenu širom sveta za prodaju i distribuciju. Teuber radi u sedištu EMC korporacije u Hopkintonu (Massachusetts). Bio je glavni finansijski direktor EMC-a između 1997. i avgusta 2006. godine. Tokom tog vremena, vodio je sve finansijske operacije kompanije na svetskom nivou. Teuber je član borda direktora Popular, Inc., kompanije koja se bavi finansijskim uslugama, koja uključuje Banco Popular kao holding. Teuber ima MBA titulu sa Babson College, titulu mastera na Bentley College i Bachelor diplomu na College of the Holy Cros.

Dejan Cvetković
Microsoft Director, Central and Eastern Europe

Dejan Cvetković je rođen u Beogradu 8. juna 1967. godine. Posle Matematičke gimnazije upisao je Elektrotehnički fakultet u Beogradu, na kom je i diplomirao u aprilu 1991. godine. Profesionalnu karijeru započinje u beogradskoj Energodati kao sistemski softverski inženjer. Godine 1993. odlazi u Kanadu, gde se priključuje kompaniji Microsoft – timu zaduženom za razvoj sistema za elektronsku poštu – Microsoft Exchange server. Do 1998. godine radi kao Microsoft konsultant na projektima distribuiranih aplikacija u finansijskim i bankarskim sistemima. Na poziciju generalnog direktora Microsoft Software d.o.o. gospodin Cvetković dolazi posle sedmogodišnjeg angažovanja u Microsoftu Kanada, gde je bio zadužen za implementaciju eGovernment rešenja za vladu Britanske Kolumbije – Kanada. U okviru ovih zaduženja stekao je veliko iskustvo u razvoju i implementaciji rešenja u državnoj upravi, velikim kolektivima i organizacijama. Od 2007. godine je i predsednik Američke privredne komore u Srbiji. Od septembra 2008. godine je regionalni partner menadžer za sektor javnih preduzeća i zadužen je za celu centralnu i istočnu Evropu.

Dr Valentin Kuleto
President and CEO, LINK group

Prof. dr Valentin Kuleto je osnivač, predsednik i generalni menadžer međunarodne kompanije LINK group (www.link-group.eu), koja posluje u više zemalja. LINK group je regionani lider u oblasti profesionalnog obrazovanja, obrazovanja na daljinu, proizvodnje obrazovnog i poslovnog softvera. Magistrirao je u oblasti teorijske zasnovanosti implementacije softverske platforme za učenje na daljinu i doktorirao na istraživanjima problema adaptibilnog personalizovanog modela sistema za učenje na daljinu. Projektant je, idejni začetnik i vođa projekta realizacije nekoliko obrazovnih softverskih rešenja: prve domaće softverske platforme za učenje na daljinu – LINK Distance Learning System, informacionog sistema za visoko obrazovanje – Univerzitetskog informacionog sistema i softvera za testiranje i učenje – Testing and Learning System. Osim toga, pod njegovim vođstvom realizovana su brojna poslovna softverska rešenja, od kojih izdvajamo sledeća: sistem za upravljanje ljudskim kapitalom – Human Resources Information System, softver za upravljanje portalima – Content Management System, generalni upravljački informacioni sistem za mala i srednja preduzeća – Business Information System (www.link-softsolutions.com). Objavio je više stručnih radova na domaćim i međunarodnim skupovima iz oblasti elektronskog poslovanja, projektovanja i primene obrazovnog softvera i učenja na daljinu. Vodio je i uspešno realizovao veliki broj softverskih projekata korporativnog zahvata, kao i projekata poslovanja zasnovanog na internetu, kao i implementacije softverskih rešenja u visokoškolskim ustanovama. Posebno se ističe njegova ideja široke primene e-marketinga u obrazovanju, jedinstvena u regionu. Aktivnosti prof. dr Kuleta u visokom i srednjem obrazovanju prvenstveno su usmerene na promociju inženjerske struke kao važnog intelektualnog pokretača razvoja privrede i društva, kao i na neprestano poboljšanje kvaliteta nastave, istraživanja i razvoja.

Terry Curtis
Chief Financial Officer, Comtrade Group

Njegova karijera i temperament pripremili su ga za ulogu stratega i poslovnog lidera, kao i finansijskog direktora internacionalnih razmera. Teri iza sebe ima bogato iskustvo u implementaciji finansijskih i poslovnih procedura i procesa. Ima bogato iskustvo u restrukturiranju kompanija, akvizicijama i profitabilnim sektorima. Glavne kompetencije tiču se strateškog i finansijskog planiranja, izveštavanja i kontrole, ali je učvrstio svoje sposobnosti kroz odgovornosti i šira ovlašćenja uključujući pozicije izvršnog direktora u kompanijskim sektorima i posebno sektorima IT-ja, kao i operativnom rukovođenju na nivou kompanija. Na poziciji finansijskog direktora uspešno je vodio operacije preuzimanja kompanija na rastućim i novim tržištima (zapadna Evropa, Azija). Preuzimanja uključuju japansku kompaniju JV CorpLiberty (vrednosti preko milijardu dolara), Global Inc. & Sumitomo Corp., HSE24 (400 miliona dolara), kao i Sr. VP Finance Home Shopping Network – Int’l. Radio je i za Timberland company na pozicijama potpredsednika kompanije za strategiju i direktora službe interne revizije. Diplomirao je finansije i ekonomiju na Univerzitetu Suffolk i završio MBA na Bostonskom univerzitetu.