Prijava studenta i pristup sistemu

Prijavljivanje na platformu za podšku učenju ostvarujete preko adrese www.its.edu.rs/dls. Sa dobijenim korisničkim imenom (username) i lozinkom (password) pristupate sistemu. Nakon prvog prijavljivanja na sistem možete promeniti lozinku (password) preko linka Promena lozinke.

Način korišćenja platforme

Nakon što se prijavite na platformu, sa leve strane prozora na raspolaganju su linkovi ka svim funkcionalnim celinama. Platformu za podršku učenju možete koristiti sa bilo kog računara koji poseduje stabilnu Internet vezu, što znači da platformu možete koristiti kod kuće ili na poslu, na putovanju, u vremenu ili dinamici koja Vama odgovara.

Materijali za učenje

Do materijala za učenje dolazite preko linka Predmeti na glavnoj strani platforme za podršku učenju. Na strani predmeti nalazi se spisak dodeljenih predmeta. Klikom na određeni predmet otvara se prozor sa osnovnim informacijama za taj predmet, kao i lista modula i pripadajućih jedinica tom modulu. Klikom na nastavnu jedinicu otvara se prozor sa odgovarajućim elementima za učenje, vezanih za tu nastavnu jedinicu.

Nastavni moduli i nastavne jedinice

Svaki predmet sastoji se od određenog broja modula, a moduli od određenog broja nastavnih jedinica. Otključavanje narednog modula moguće je polaganjem testa vezanog za prethodni modul, odnosno uslov za prelazak na sledeći modul je završen prethodni modul, što podrazumeva položeni test po modulu i predvidjeni assignment (zadatak, projekat, seminarski rad), koji je dodeljen od strane profesora za taj modul. Assignment može, a ne mora biti dodeljen u zavisnosti od predviđenog načina rada od strane profesora.

Nastavni elementi

Nastavni elementi predstavljaju osnovni element nastavnog sadržaja. Elementi mogu biti u različitom formatu (pdf, avi, tls, ppt i dr.), prema prirodi nastavne jedinice, a pokreću se preko odgovarajućih linkova na vrhu stranice. Za otvaranje određenog materijala u nastavnoj jedinici potrebna je uspostavljena Internet konekcija. Pregled otvorenog materijala može se vršiti off-line. Broj pristupa materijalima se beleži u bazi, kao i postavljanje FAQ pitanja vezanih za nastavnu jedinicu.

Testovi

U okviru platforme postoje testovi napredovanja, testovi po modulima, odnosno testovi po kompletnim kursevima. Testovi napredovanja vezani su za proveru znanja nakon svake predjene nastavne jedinice, dok se testovi po modulu odnose na proveru znanja nakon svakog predjenog nastavnog modula i učestvuju u osvojenom broju kredita za taj modul, a samim tim i u završnoj oceni na kraju predmeta.