Studijski program/studijski programi : RAČUNARSKA MULTIMEDIJA
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: NAPREDNI WEB DIZAJN
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta

Cilj predmeta Napredni veb dizajn je produbi znanja stečena u predmetu Veb dizajn i da studente uvede u kreiranje stranica upotrebom CSS pozicioniranja elemenata.Pored toga, cilj ovog predmeta je uvod u javascript jezik i DOM, nakon čega će se studenti upoznati sa najnovijim tehnologijama kao što su CSS3 i osnovama jezika HTML5. Ha kraju kursa studenti će se upoznati sa zahtevima azličitih vrsta veb prezentacija za različite ciljne grupe.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti da samostalno osmisle adekvatni vizuelni izgled, funkcionalnost i tehnički realizuju HTML dokumenta koja će biti označena i stilizovana u skladu sa trenutno aktuelnim standardima HTML i CSS jezika. Pored utvrđivanja i nadogradnje gradiva (HTML, CSS), koje su izučavali na predmetu Web dizajn, studenti će naučiti i osnove JavaScript programskog jezika.
Ovaj predmet će omogućiti studentima da upoznaju programiranje u načelu kroz učenje sintakse i osnovnih elemenata JavaScript jezika koji su zajednički sa svim programskim jezicima. Predmet će studentima približiti koncept programiranja koji im može biti višestruko koristan kasnije u praksi u svim oblastima IT-ja. Oslobodiće ih za dalje samostalno proučavanje kako samog JavaScript-a tako i drugih programskih jezika, ako za to budu izrazili želju.
Studenti će po završetku predmeta moći da čitaju i razumeju JavaScript kȏd, što im daje potpunu kontrolu prilikom korišćenja gotovog kȏda, kao i da samostalno osmišljavaju kȏd za potrebe HTML dokumenata na kojima rade, što uključuje i rad sa DOM-om i događajima. Takođe, upoznaće JavaScript pojmove biblioteke i radnih okvira (eng. framework).

Sadržaj predmeta
Teorijska nastava
Lejeri i njihova upotreba. Upotreba CSS-a za pozicioniranje elemenata na stranici. Kreiranje stranice bez upotrebe tabela. Potpuna promena izgleda stranice bez menjanja HTML koda. Osnove javascript-a i programiranja za potrebe klijentskog iskustva. Upoznavanje sa DOM modelom i pristup elementima stranice. Različite vrste složenih veb sajtova i njihovi posebni zahtevi. Korisničko iskustvo. Navike posetioca sajtova.

Pogledajte kompletnu knjigu predmeta za ovaj predmet.