Studijski program / studijski programi: INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Naziv predmeta: OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 9

Cilj predmeta

Cilj predmeta Objektno orjentisano programiranje je shvatanje i razumevanje objektno orijentisanih principa, koji su neophodan preduslov za uspešno objektno orijentisano programiranje. Savladavanje osnovnih pojmova iz objektno orijentisanog načina proizvodnje softvera i objektno orijentisanog projektovanja.

Ishod predmeta

Studenti će naučiti da koriste funkcije za rešavanje problema, da kreiraju globalne funkcije koje rade sa strukturama, upoznaće se sa tipovima podataka u C#, enkapsulacijom, polimorfizmom, svojstvima, automatski definisanim svojstvima, korišćenjem klasa u programskom jeziku C#, podrazumevanim i parametarizovanim konstruktorom, načinom implementacije static svojstva, nasleđivanjem i njegovom primenom, interfejsima, objektno orijentisanim projektovanjem, apstraktnim klasama, metodama i svojstvima, UML dijagramima i notacijama, dijagramom slučajeva korišćenja (use case) i dijagramom klasa, dijagramom sekvenci, dijagramom saradnje i dijagramom aktivnosti.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Objektno orjentisana analiza i dizajn
  • Enkapsulacija i skrivanje informacija
  • Klase i podklase
  • Instance i objekti
  • Atributi i ponašanje klase
  • Hijerarhija klasa
  • Paketi klasa
  • Nasleđivanje i overriding
  • Polimorfizam

Praktična nastava: vežbe, drugi oblici nastave, studijski istraživački rad
Jezik za modelovanje UML
OO koncepti kroz konkretne primere