Studijski program/studijski programi:  INFORMACIONI TEHNOLOGIJE
Vrsta i nivo studija: Master strukovne studije
Naziv predmeta: Organizacija i upravljanje projektima
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 6

Cilj predmeta

Upoznati studente sa osnovnim principima organizacije rada na projektnom principu. Obezbediti im praktično iskustvo u planiranju, praćenju i kontroli projekta.

Ishod predmeta

Studenti imaju iskustvo u radu u projektnom timu u vreme planiranja projekta; razumeju probleme organizacije projektnog tima, interakcije sa korisnicima, rasporeda i budžeta, upravljanja rizicima.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

  • Upravljanje – karakteristike i funkcije
  • Izazovi upravljanja u tehnici i inženjerstvu i neophodne veštine.
  • Životni ciklus projekta, životni ciklus proizvoda.
  • Upravljanje projektima u kontektstu organizacije
  • Proces upravljanja projektom; standard, procesne grupe, procesne interakcije, mapiranje procesa, glavna procesna dokumenta
  • Organizovanje i ljudski faktor
  • Izbor i formiranje projekta
  • Upravljanje inženjerskim dizajnom; procena troškova projekta
  • Upravljanje opsegom projekta
  • Organizovanje vremena u projektu; aktivnosti – definisanje i raspoređivanje, predviđanje trajanja i resursa, kontrola i izmene rasporeda.
  • Upravljanje kvalitetom; planiranje kvaliteta, osiguravanje nivoa kvaliteta,
    kontrola kvaliteta.
  • Standardi kvaliteta i njihov uticaj na upravljanje
  • Upravljanje ljudskim resursima; planiranje ljudskih resursa, formiranje, razvoj i upravljanje projektnim timom
  • Upravljanje komunikacijom u projektu; planiranje komunikacija, distribuiranje informacija, interno i eksterno izveštavanje, kolaboracija i timski rad
  • Upravljanje rizicima; planiranje upravljanja rizicima, identifikacija rizika, kvalitativna i kvantitativna analiza rizika, planiranje odgovora na rizike, nadgledanje i kontrola rizika
  • Upravljanje nabavkama
  • Ugovori i ugovaranje
  • Tehnička podrška i održavanje
  • Trendovi u upravljanju projektima

Praktična nastava

  • Vežbe
  • Organizacija i realizacija timskog projekta