Studijski program se sastoji od obaveznih i izbornih predmeta. Obavezne predmete student mora da upiše. U opredeljivanju za izborne predmete, ponuđene u svakom semestru, student ima potpunu slobodu. U sledećim tabelama data je raspodela izbornih predmeta po profilima na različitim studijskim programima.

 

Studijski program Informacione tehnologije

 

  

IZBORNI PREDMET

PROFIL

Aplikativno
Programiranje

Internet Programiranje

Informacioni
Sistemi

IT Menadžment

PGMA

*

*

RS

*

*

RM

*

*

SPKR

*

*

OM

*

*

 OEFR * *

MPLJR

*

*

*

PRV

*

 EP * *
 MIM * *

 

Pogledajte kompletan spisak obaveznih i izbornih predmeta na studijskom programu Informacione tehnologije >>>

 

 

Studijski program Elektronsko poslovanje

 

IZBORNI
PREDMET
 PROFIL
Elektronska trgovina
i bankarstvo
 Internet marketing
sa Web dizajnom
 OEFR  *
 AP  *
 SPKR  *
 RM  *
 APS  *
 PIS  *
 BEP  *
 NWD  *
 EB  *
 PIP  *

 

Pogledajte kompletan spisak obaveznih i izbornih predmeta na studijskom programu Elektronsko poslovanje >>>

 

Student bira one izborne predmete, a samim tim i profil koji najviše odgovara njegovim željama i potrebama zanimanja kojim želi da se bavi, a to znači da može da odabere i one predmete koji u tabeli nisu preporučeni.

 

Jedino ograničenje je da student u svakoj studijskoj godini treba da bude ostvari najmanje 60, a u toku celog studija najmanje 180 ESPB.