///////////////////////////////////////////////////////////////////////
// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije
// http://www.its.edu.rs/
// Predmet: Osnovi Programiranja – Programski jezik C
//
// Primer: Program za stampanje poruke “Hello, world!”
//           na cetiri nacina
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Prvi nacin – bez prelaska u novi red

#include <stdio.h>
main()
{
printf(“Hello, world!”);
}

Osnove Programiranja - Programski jezik C

 

 

 

 

 

// Drugi nacin – sa prelaskom u novi red

#include <stdio.h>
main()
{
printf(“Hello, world!
“);
}

Programski jezik c - Zadatak

 

 

 

 

 

// Treci nacin – sa prelaskom u novi red pre i posle poruke

#include <stdio.h>
main()
{
printf(”
Hello, world!
“);
}

 

 

 

 

 

 

// Cetvrti nacin – tri posebna “printf” izraza

#include <stdio.h>
main()
{
printf(“Hello,
“);
printf(“world!”);
printf(”
“);
}