///////////////////////////////////////////////////////////////////////

// ITS – Visoka Škola Strukovnih Studija Za Informacione Tehnologije

// http://www.its.edu.rs/

// Predmet: Programerski alati – Programski jezik C#

//

// Primer: Napisati program, koji na standardnom izlazu ispisuje

// ime i prezime studenta, jmbg, adresu, broj indeksa i godinu studija.

// Formirati klasu “Osoba”, sa atributima ime i prezime, jmbg i adresa.

// Formirati klasu “Student”, izvedenu iz klase “Osoba”, sa atributima

// broj indeksa i godina studija. Koristiti parametarski konstruktor.

//

// Kod za klasu “Osoba” možete pogledati ovde.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

namespace Primer002

{

  // klasa “Student” je izvedena iz klase “Osoba”

  class Student : Osoba

  {

    // deklaracija atributa

    private string brIndeksa;

    private int godina;

    // podrazumevani konstruktor

    public Student()

    {

      brIndeksa = “”;

      godina = 0;

    }

    // parametarski konstruktor

    public Student(string JMBG1, string imePrezime1, string adresa1, string brIndeksa1, int godina1) : base(JMBG1, imePrezime1, adresa1)

    {

      brIndeksa = brIndeksa1;

      godina = godina1;

    }

    // metoda prikazi(), koja predstavlja konkretizaciju istoimene metode iz bazne klase “Osoba”

    public override void prikazi()

    {

      Console.WriteLine(“Ime i prezime: “ + imePrezime + “!nl!JMBG: “ + JMBG + “!nl!Adresa: “ + adresa + “!nl!Broj indeksa: “ + brIndeksa + “!nl!Godina studija: “ + godina);

    }

  }

}