Iskustva tokom studiranja stičete na projektima. Reč je o projektima koji su obavezni i predviđeni nastavnim planom i programom, ali i onim koji se u okviru kompanija Comtrade i LINK group rade za sopstvene potrebe ili potrebe klijenata. Na njima se rešavaju problemi iz prakse i predstavljaju najbolji način da se naš IT stručnjak oseća sigurnim na svom budućem poslu.

Obavljanje prakse i rad u Comtrade tehnološkom centru stavlja studente ITS-a ispred svih drugih, jer rade i stiču iskustvo na najboljem mestu za to, u najvećoj IT kompaniji u jugoistočnoj Evropi.

U nastavku su navedeni samo neki od projekata na kojima rade studenti ITS-a.

JAVNI SEKTOR

Osam implementacija informacionih sistema za primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu i još nekoliko koji su u toku, više od 12 implementiranih Nacionalnih registara, uključujući Centralni registar stanovništva, Poslovne entitete, Ugovore o finansijskom lizingu, Registre nesolventnosti itd., zatim brojni projekti u vezi sa oporezivanjem, kao što su: Integrisani informacioni sistem za oporezivanje, Porez na dodatnu vrednost u elektronskoj trgovini i drugi.

Javni sektor projektiSEKTOR TELEKOMUNIKACIJA

Pomoću sopstvenog sistema, omogućili smo kompaniji TELEKOM SRBIJA da automatizuje i optimizuje kompletno upravljanje nabavkama i tenderima i tako značajno skrati vreme potrebno za procesiranje ovih aktivnosti, unapredi pouzdanost i standardizaciju. SI.MOBIL smo integrisali online portal koji omogućava njihovim krajnjim korisnicima uvid u informacije o računima i upravljanje uslugama i funkcionalnostima.

Dugoročni smo partner sa kompanijom VODAFONE, kojoj pomažemo da razvije sopstvene proizvode i usluge. U kompaniji M:TEL, CRNA GORA implementirali smo sopstveni sistem koji omogućava marketinškim i prodajnim timovima da automatizuju proces prodaje kroz sve prodajne kanale, donoseći ključne prednosti kao što su: povećana fleksibilnost i agilnost, nadgledanje aktivnosti pretplatnika, segmentacija i pregled kompletne dokumentacije (ugovori, zahtevi…), smanjena potreba za IT intervencijama itd.

FINANSIJSKI SEKTOR

UPRAVLJANJE VIŠESTRUKIM KANALIMA PRODAJE – širok raspon rešenja za efikasnu komunikaciju sa klijentima dozvoljava bankama da bolje razumeju svoje klijente, koordiniraju svoje marketinške aktivnosti i upravljaju cross-selling strategijama, uključujući i rešenja za – Bankarski šalter, Internet bankarstvo, Telefonsko bankarstvo, Mobilno bankarstvo i Multimedijalne terminale.

EFEKTIVNOST PRODAJE I USLUGA – uvođenje novih poslovnih modela i sistema za upravljanje proizvodima i uslugama pomaže unapređenje kvaliteta interakcije sa klijentima. Primer za ovo je sistem plaćanja kao što je e-fakturisanje, koje omogućava kreiranje i slanje elektronskih faktura, zaštitu podataka, osiguravanje operativne pouzdanosti i arhiviranje.

TRANSFORMACIJA I OPTIMIZACIJA FILIJALA – transformacija bankarskih šaltera u efikasne marketinške kanale koji su blisko povezani sa ostalim bankarskim operacijama.

MODERNIZACIJA USLUGA POSLOVNE PODRŠKE – konsalting povodom izbora optimalnog rešenja za usluge podrške kroz planirano dodeljivanje neophodnih ljudskih i materijalnih resursa zajedničkim servisnim centrima.

REŠENJA ZA PRIVREDU

Partnerska rešenja (Microsoft Dynamics NAV, Oracle Siebel CRM, EMC Documentum, HR rešenja i drugo). Razvoj, integracija i podrška za Servisno orijentisane IT sisteme (SOA). Upravljanje mrežnim sistemima (NSM) – mi možemo da obezbedimo test okruženja za više od dvadeset različitih platformi sa ekspertizom u razvoju arhitekture upravljanja za kompanije do ranga Fortune 500. Sistemi za upravljanje aplikacijama (AMS) – upravljanje poslovnim aplikacijama i infrastrukturama za heterogena multi-vendorska okruženja. Možemo da obezbedimo rešenja sa dodatnom vrednošću, takozvane Smart Plug Inove (SPI) za HP softver i Microsoft System Center Operations Manager 2007, koji pomažu da se ubrza povraćaj investicije u poslovne aplikacije, donoseći neposrednu vrednost za klijente, i uključuju rešenja za upravljanje Oracle Siebel, EMC Documentum, Citrix Xen i Terminal Server aplikacijama, koje su najbolje u svojoj klasi. Naši AMS proizvodi podržavaju različite platforme uključujući: HP, Microsoft, IBM i druge. Rešenja za bezbednost, automatski oporavak i poslovni kontinuitet i back-up konsolidaciju, Sistemska i mrežna infrastruktura (dizajn, implementacija i podrška). Obezbeđivanje mobilnih sadržaja (ponuđene usluge uključuju komercijalne usluge zasnovane na SMS, MMS, WAP, GPRS i EDGE mobilnim tehnologijama i širokom spektru usluga sa upotrebom Premium Rate kratkih brojeva.

UGRAĐENI SISTEMI

Korisnici ne vide inteligenciju koja pokreće konzolu za igranje, sistem za telekonferensing ili komunikacioni uređaj za automobil, ali ipak veruju da ona postoji jer su funkcionalnost i upotrebljivost ovih uređaja vrlo opipljive. Ta inteligencija skrivena duboko u jezgru samog uređaja rezultat je ugrađenih softverskih sistema, upravo onakvih kakve naši timovi inženjera obezbeđuju. Inženjering ugrađenog softvera zahteva veoma napredne inženjerske sposobnosti u kombinaciji sa specijalizovanim znanjem o dizajnu nižeg nivoa drajvera i interfejsa na nivou čipova. Pored toga, ovi inženjeri moraju imati dobro poznavanje različitih operativnih sistema, razvojnih alata i test platformi. Naše odeljenje za ugrađeni softver upošljava preko 100 iskusnih, fokusiranih inženjera i spaja institucionalnu ekspertizu u upravljanju softverom sa specijalizovanim zahtevima iz oblasti kao što su automobilska industrija, merni instrumenti i oprema za testiranje, medicinski instrumenti, mašine za elektronsko igranje itd., što pomaže našim klijentima da skrate vreme potrebno za lansiranje novih proizvoda i redukuju troškove razvoja.

REŠENJE ZA IGRE NA SREĆU

Rešenja za industriju igara na sreću su napredni tehnološki sistemi za kazina, online operatore igara, operatore lutrija, mašine za elektronsko igranje, proizvođače igara i infrastrukture. Sastoje se od rešenja spremnih za upotrebu i softverskih komponenti (gradivnih blokova) koji služe kao startna osnova za online igre, mašine za elektronsko igranje i napredne softverske aplikacije za kazina. Ovaj segment zahteva kvalitetnu osnovu na polju softverskog inženjeringa dopunjenu poznavanjem koncepata igara na sreću. Naš Gaming Competence Tim sa preko 150 inženjera je nezavisni ekspertski centar za oblast igara na sreću i nudi usluge profesionalnog razvoja softvera i ekspertizu u testiranju proizvoda iz ovog područja.

INFORMACIONI SISTEMI ZA ZDRAVSTVO

Informacioni sistemi za zdravstvo omogućavaju medicinskim radnicima u klinikama i bolnicama da prate podatke o svakom pacijentu i njegovoj istoriji lečenja od momenta prijema i registracije, preko bilo kakvog tretmana, hospitalizacije ili hirurške intervencije, tako kreirajuci jedinstven elektronski karton za svakog pacijenta. Pored vođenja kartona pacijenata, sistem je u stanju da se poveže i sinhronizuje sa eksternim bazama podataka, kao što je Republički zavod za zdravstveno osiguranje. Standardi razmenjivanja poruka su kompatibilni sa EU standardima i pripremljeni za uvodenje HL7 standarda.

ITS projekti zdravstvoInformacioni sistem za bolnice obezbeđuje pružanje brojnih usluga, među kojima su: zakazivanje pregleda, registracija i prijem pacijenata, briga o pacijentima, otpuštanje pacijenata, elektronski zdravstveni kartoni, dijagnoze, laboratorija i apoteka, upravljanje medicinskim nabavkama, raspored radnika po smenama, izveštavanje, statistike, podrška za donošenje odluka i druge. Kroz sistem za primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveni radnici su u stanju da održavaju podatke važne za obavljanje svog posla u sledećim oblastima: opšta praksa (OP), OP za predškolsku decu, OP za školsku decu, OP za medicinu rada, briga o zdravlju žena (specijalisti za ginekologiju), polivalentna patronaža, medicinska briga po pozivu, kućna nega, planiranje zdravstva na nivou opštine/regiona.

REŠENJA ZA JAVNE FINANSIJE

Rešenja za javne finansije olakšavaju obračunavanje i naplatu poreza, a takođe podržavaju deo sistema koji nije vidljiv krajnjem korisniku. IT infrastruktura i softverske platforme koje naša kompanija nudi finansijskim institucijama pružaju dodatne opcije za uštedu i čine integraciju sa spoljnim sistemima znatno jednostavnijom. Rešenja su u saglasnosti sa svim savremenim bezbednosnim standardima i direktivama EU u oblasti oporezivanja.

PORTALI ZA E-OPOREZIVANJE

Potpuno poslovno rešenje za usluge oporezivanja klijenata (rezidencijalni i nerezidencijalni poreski obveznici, druga administrativna tela, druge lokalne zajednice, poreska administracija drugih država EU, svakog kome su usluge oporezivanja potrebne).

OporezivanjeBACK-OFFICE INFORMACIONI SISTEMI ZA OPOREZIVANJE
Kompletni informacioni sistemi za registraciju poreskih obveznika, procenu, obračunavanje, naplatu i inspekciju, namenjeni za različite tipove poreza, naročito poreze na promet i nekretnine, dobrotvorne priloge i lične prihode, kao i porez na dobit.

SISTEM ZA RAZMENU INFORMACIJA O PDV-u
Ovaj sistem omogućava razmenu informacija u PDV-u između država članica EU. Podaci se prikupljaju kroz portal za elektronsko oporezivanje i kontrolišu pomoću back-office sistema za PDV, a nakon toga prosleđuju drugim sistemima u okviru Evropske unije.

REŠENJE ZA INVESTICIONO BANKARSTVO

Integralno rešenje za investiciono bankarstvo pruža svu neophodnu IT podršku za finansijske institucije koje posluju u ovoj oblasti. Ovo savremeno, procesno-orijentisano rešenje dozvoljava bezbedne transakcije on-line trgovine hartijama od vrednosti i neprekidni uvid u investicioni portfolio svakog klijenta.

ITS investiciono bankarstvo

Moduli i funkcionalnosti:

 • Modul za trgovinu

 • Modul za klijente

 • Korisnički modul za upravljanje portfoliom

 • Bankarski modul za upravljanje portfoliom

 • Procesni sloj

 • Centralna baza podataka

 • Integracioni sloj

Svaki modul ima fleksibilan sadržaj i u potpunosti je prilagodljiv potrebama svakog klijenta, tako da može da obezbedi kontinuitet internih poslovnih procesa. To znači manju količinu stresa bez dodatnih troškova prilikom implementacije novih rešenja. Rešenje takođe omogućava sukcesivno uvođenje pojedinačnih, kompatibilnih modula u skladu sa razvojem i rastom obima poslovanja klijenta.

REŠENJE ZA ELEKTRONSKO BANKARSTVO

Sveobuhvatno rešenje za e-bankarstvo poštuje najviše standarde na polju bezbednosti informacija i jednostavnosti upotrebe. Arhitektura ovog rešenja je dizajnirana tako da bude adekvatna za implementaciju u malim, specijalizovanim bankama, kao i u velikim institucijama sa ogromnim brojem klijenata.

Moduli i funkcionalnosti

Rešenje za e-bankarstvo sastoji se od čitavog niza integrisanih polu-proizvoda koji su namenjeni individualnim i korporativnim korisnicima:

 • Internet bankarstvo

 • Telefonsko bankarstvo (Kontaktni centar)

 • Mobilno bankarstvo

 • SMS poruke

 • Interaktivni glasovni servis (IVR)

 • Informacioni terminali

 • Procesni sloj

 • Centralna baza podataka

 • Integracioni sloj

REŠENJA I R&D USLUGE ZA IGRE NA SREĆU

Rešenja spremna za upotrebu i softverske komponente (gradivni blokovi) koji služe kao polazna osnova za razvoj on-line igara, proizvoda za elektronske mašine za igranje i napredne softverske aplikacije za kazina. Naš Gaming Competence Center takođe nudi pun spektar R&D usluga za klijente iz sveta igara na sreću.

Proizvodi u ponudi

 • G2S gradivni blok – omogućava kreatorima igara da razvijaju nove funkcije i olakšava komunikaciju između različitih sistema za igranje.

 • Game Server gradivni blok – modularni server za igranje sastavljen od nekoliko gradivnih blokova (softverskih modula) koji se mogu koristiti za implementaciju udaljenog servera za igranje ili čak za potpuno funkcionalan gejming portal.

 • Igre uživo – Softver za igranje uživo omogućava kazinima da prošire svoje trenutno poslovanje na oblast internet gejminga, nudeći svojim posetiocima novo, jedinstveno iskustvo igranja preko mreže. Igrači mogu direktno da učestvuju u igrama koje se odvijaju u pravom kazinu, koristeći samo svoj PC računar i internet konekciju.

REŠENJA ZA ISPORUKU MOBILNIH SADRŽAJA

ITS_ISPORUKA_MOBILNIH_SADRZAJARešenja za isporuku mobilnih sadržaja pružaju brojne usluge mobilnim korisnicima u najrazličitijim oblastima, uz mogućnost implementiranja takozvanih Premium Rate kratkih brojeva (npr. 1010 ili 3030). Korisnici tako mogu da plate svoj parking, kupe karte za predstave, zakažu pregled kod lekara, traže da njihova omiljena radio stanica pusti određenu pesmu ili glasaju, komentarišu ili koriste bilo koju drugu uslugu jednostavno kucajući SMS poruke na svom telefonu.

Moduli i funkcionalnosti

 • Usluge poslovne integracije (SMS banka, SMS lizing, SMS berza, SMS aukcija, SMS humanitarni broj, SMS novosti)

 • Mobilna trgovina (m-plaćanje, SMS parking, SMS4Web, SMS4ISP, SMS karte, SMS javni transport)

 • SMS glasanja i igre na sreću

 • Multimedijalne usluge (ring tonovi i zvučni efekti, slike i logotipi, animacije i video klipovi, JAVA igrice, tekstualne usluge, interaktivne usluge)

 • SMS taksi usluga, SMS TV usluga, SMS radio usluga, marketinške usluge, SMS Info Club, Bulk SMS usluge