Završite studijski program Elektronsko poslovanje. Osmislite i vodite e-poslovanje kompanije na globalnom tržištu.

Studiranjem na programu Elektronsko poslovanje steći ćete znanja i veštine iz oblasti elektronskog poslovanja, elektronske uprave, elektronske trgovine, sistema plaćanja u elektronskom poslovanju, tehnika Internet marketinga, poslovnih informacionih sistema, menadžmenta i informacionih tehnologija. Program je koncipiran tako da studentima omogući sticanje specijalizovanih znanja i veština iz oblasti modernog biznisa, ali i tehničkih znanja u domenu programerskih alata i baza podataka. Velika pažnja je posvećena bezbedonosnim pitanjima i mehanizmima zaštite u savremenom elektronskom poslovanju.

Krajnji cilj ovako koncipiranog studijskog programa su visoko obrazovanni kadrovi koji su u stanju da, po okončanju studija, zauzmu svoja mesta u kompanijama svih veličina i vrsta delatnosti, a koje imaju potrebu za stručnjacima iz oblasti elektronskog poslovanja.

Izaberite profil

U okviru programa Elektronsko poslovanje postoje 2 profila.

Elektronska trgovina i bankarstvo
Ukoliko odaberete profil Elektronska trgovina i bankarstvo naučićete kako da vodite i organizujete sisteme za elektronsku trgovinu ili budete vođa tima za elektronsko bankarstvo, bilo u bankama ili kompanijama. Izučavaćete koncept, primere, model i najbolju praksu iz oblasti elektronske trgovine. Upoznate ćete se sa sistemima zaštite u elektronskom bankarstvu i savladati osnove kriptografije u primenjenom poslovanju.

Pogledajte detaljnije o ovom profilu .

 

Web dizajn sa Internet marketingom
Na profilu za Web dizajn i Internet marketing studenti izučavaju najnovije tehnike planiranja, izrade i implementacije web sajtova kao i tehnike promocije kompanija na internetu, optimizacije sajtova i kreiranje oglasnih kampanja. Pored tehnika i tehnologija za izradu web sajtova kod studenta se podstiče i razvija kreativnost i sloboda vizuelnog izražavanja u digitalnom okruženju.

Pogledajte detaljnije o ovom profilu .

Šta ćete savladati?

Znanja i veštine kojima ćete ovladati po okončanju studija na ovom studijskom programu obuhvataju: