ZADATAK:

Nacrtati dijagram klasa na jeziku UML sledećeg sistema klasa: Opisati rad lifta. Lift ide u određenom smeru (gore ili dole), nalazi se na određenom spratu i ima svoj pravac kretanja. Može da se kreće, zaustavi i dobije informaciju o statusu. Postoji i kontroler liftova na određenom spratu koji pamti ID sprata, svoju poziciju i smer lifta. U okviru kontrolera postoji određeni broj dugmadi, koja mogu da svetle. Može im se zadati da svetle, da prestanu da svetle ili pročitati status. Dugme može da bude za rad sa liftom, kada pamti broj sprata ili za rad sa spratom kada se pamti broj sprata i smer lifta. Kontroler lifta upravlja i vratima tako što može da ih otvara ili zatvara. Vrata pamte da li su otvorena ili zatvorena.

REŠENJE:

Slika 1: Izgled traženog dijagrama klasa (za uvećani prikaz kliknite na sliku)
Preuzmite PDF datoteku ovog primera klikom na ovaj link.